Site-archief

Vragen over het Kinderpardon

AfbeeldingIk heb schriftelijke vragen gesteld aan de burgemeester en het college over het Kinderpardon. Staatssecretaris Teeven maakte onlangs bekend hoeveel kinderen en gezinsleden hij een verblijfsvergunning heeft gegeven op basis van het Kinderpardon. Driehonderd kinderen blijken niet in aanmerking te komen  voor het Kinderpardon. Reden: de kinderen vallen niet onder rijks- maar onder gemeentelijk toezicht. Dit vinden wij onterecht. Overheid is overheid: het zou in dit geval niet mogen  uitmaken of dit nu Rijk of gemeente is. Een aantal burgemeesters heeft het initiatief genomen om  handtekeningen te verzamelen onder collega-burgemeesters. Doel: de staatssecretaris  oproepen de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon opnieuw te bekijken. Wij hopen dat de burgemeester van Haarlemmermeer dit ook wil doen. De VNG steunt  dit initiatief.  (Bron: VNG http://t.co/oW9riQLvGx)
Zie ook deze uitzending van Pauw en Witteman waar het onderwerp uitgebreid besproken wordt. 

Daarom  heb ik namens D66 de volgende vragen gesteld:

  1. Is uw college op de hoogte van het standpunt van het VNG met betrekking tot het kinderpardon?
  2. Wat is het  standpunt  van de Burgemeester en het College in deze?
  3. Verblijven er kinderen in Haarlemmermeer die buiten het kinderpardon vallen, maar wel onder toezicht zijn van de gemeente Haarlemmemeer? Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het en hoe gaat de burgemeester hier in de uitvoering mee om?
  4. In de berichtgeving staat dat ‘een aantal burgemeesters het initiatief genomen hebben handtekeningen te verzamelen onder collega-burgemeesters’. Heeft de burgemeester dit initiatief gesteund door dit mede te ondertekenen? Zo nee, gaat de burgemeester dit alsnog doen?

Nog leegstand voor Kytemans Orchestra in Haarlemmermeer?

Kyteman en zijn orkest hebben te horen gekregen dat hij zijn oefenruimte en studio Kytopia in Utrecht binnenkort moet verlaten. Hierdoor staan hij en veertig andere muzikanten op straat. D66 wil dat de gemeente onderzoekt of er mogelijk leegstaande panden in Haarlemmermeer zijn waar hij zou kunnen intrekken en daarom heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college.Het zou immers geweldig zijn als een gerenommeerde artiest als Kyteman met zijn muzikale vrienden zijn muzikale hoofdkwartier in Haarlemmermeer zou vestigen.Dit is zowel goed voor de cultuur en pakt gelijk ook de leegstand aan in Haarlemmermeer.

Kyteman en zijn orkest, speelden op alle grote festivals en hij won o.a. de popprijs. Ook andere bekende muzikanten woonden en hadden hun oefenruimtes en studio in Kytopia.

Afbeelding

Schriftelijke vragen:

Is het college bereid te kijken of er mogelijk leegstand van kantoren of andere gebouwen is waar Kyteman c.s. zou kunnen intrekken in Haarlemmermeer?

Is het college het met D66 eens dat de eventuele komst van Kyteman en zijn muzikale vrienden een toegevoegde waarde is voor het culturele leven in Haarlemmermeer?

Wil het college onderzoeken of er leegstaande gebouwen zijn die als creatieve broedplaatsen zouden kunnen dienen?

Geïnstalleerd als Raadslid voor D66 in Haarlemmermeer

Afbeelding
Gisteren tijdens een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd door de burgemeester als raadslid voor D66 in Gemeente Haarlemmermeer. Bijzonder vereerd en trots dat ik namens D66 Haarlemmermeer in de gemeenteraad mag zitten. In totaal werden er 39 raadsleden geïnstalleerd. D66 is met 6 raadsleden goed vertegenwoordigd in de Raad. Gelijk tijdens deze vergadering al mogen stemmen. Nu vooruit!
Afbeelding

Gemeente Haarlemmermeer. Installatieraad.

Kiezers bedankt, gekozen in de gemeenteraad

AfbeeldingVandaag is het definitief, ik ben gekozen als raadslid van de gemeente Haarlemmermeer voor D66. Ik voel mij ontzettend vereerd en trots dat ik vanaf volgende week mijn partij mag vertegenwoordigen in de raad. In totaal brachten 150 mensen een voorkeursstem op mij uit, extra dank voor hun vertrouwen. De afgelopen weken waren zeer druk en intensief met (online)campagnevoeren en het resultaat mag er wezen. Net als in andere gemeenten is D66 ook in Haarlemmermeer gegroeid, wij zijn van 5 naar 6 raadszetels gegaan.Dit resultaat zou er niet zijn geweest zonder de inspanningen van al die D66’ers in het hele land en ook lokaal onze vrijwilligers en bestuursleden. Daarvoor veel dank. Nu begint de spannende periode van college-onderhandelingen en volgende week donderdag wordt ik officieel geïnstalleerd.De afgelopen periode veel van mijn nieuwe collega’s in raad leren kennen en er alle vertrouwen in dat wij samen voor een mooier Haarlemmermeer gaan zorgen. Met Joost Koomen, Martin Meiland Denise Abbas John C Nederstigt John Jhinnoe hebben wij een mooie nieuwe D66 Haarlemmermeer fractie, hopelijk straks aangevuld met Karin Bouman. Ik heb er enorm veel zin in! Nu vooruit!

Daarom kandidaat voor D66 Haarlemmermeer, ga stemmen!

Image

Op 19 maart mag je weer je stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen.Ga vooral stemmen en dan het liefst natuurlijk D66. 

D66 is de partij die investeert in de toekomst, in duurzaamheid, in onderwijs en durft te hervormen. De partij is niet links of rechts, maar sociaal en liberaal en kijkt per probleem wat de beste oplossing is. Wij geloven in de eigen kracht van mensen. 

Ik vind het belangrijk dat Haarlemmermeer een prettige gemeente is om in te wonen. Daarvoor is een goed aanbod van sport, cultuur en voldoende groen noodzakelijk. Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van investeringen in de toekomst.

Onderwijs 
Ieder kind verdient kansen. Dat kan niet zonder goed onderwijs in de buurt, dat voor iedereen bereikbaar is. Daarom investeert D66 in goede leraren, kleinere klassen en schone en veilige scholen voor ieder kind.

Economie en duurzaamheid
D66 werkt aan de economie van de toekomst. Een slimme economie. Banen en groene groei, daar gaan we voor. D66 heeft de koopzondag, die een groot succes blijkt, mogelijk gemaakt.

Meer banen en minder lasten
De overheid creëert geen banen. Dat doen bedrijven. Zelfstandigen en ondernemers in het MKB verdienen kansen in plaats van onnodige regeltjes. D66 wil een gemeente die zorgvuldig omgaat met uw geld. 

Cultuur
D66 wil een goed en divers cultuuraanbod voor iedereen met voldoende activiteiten voor jongeren. 

Samen
D66 vindt dat u mag meepraten en meebeslissen over lokale plannen in uw omgeving, in uw dagelijks leven.Inwoners moeten meer bij de besluitvorming betrokken moeten worden. 

Verkeer
 D66 wil Haarlemmermeer in beweging houden door betere bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer. Wij willen fietsen verder stimuleren. 

Wonen
 Groen dichtbij huis om in te sporten en ontspannen. Natuur is waardevol voor mens en dier.

Stem daarom 19 maart D66, Pablo Meegdes, lijst 3nummer 4

Scholierendebat op KSH, mooie 2e plaats voor D66

 

Image

Vandaag mocht ik meedoen aan het scholierendebat op het KSH.  Dit was erg leuk om te doen. De scholieren mochten stellingen bedenken en aan ons de lokale politici voorleggen. Zo werd er gediscussieerd over coffeeshops, een tweede moskee, het “sexpaleis” en hondenpoep. Ook kreeg iedereen de kans om in 30 seconden aan te geven waarom men op zijn partij moet stemmen. Na afloop mochten de scholieren in een echt stemhokje stemmen. D66 werd gedeeld tweede met het CDA en het debat werd gevwonnen door de VVD. Ik was erg blij met de uitslag en dit geeft goede goede hoop voor 19 maart. Nog maar een paar dagen tot de verkiezingen. #nuvooruit

Maak gemeenteraadsbesluiten transparant met de “gestemd wijzer”

AfbeeldingHet is belangrijk dat besluiten die de gemeenteraad neemt transparant zijn. Welke partij heeft waarvoor gestemd en welke besluiten zijn genomen. Dit valt echter vaak niet makkelijk te achterhalen. In Haarlemmermeer zijn de vergaderingen van de gemeenteraad terug te kijken gelukkig. Maar het terugzoeken wie waar voor of tegen heeft gestemd heeft valt niet altijd mee. Nu tijdens verkiezingstijd buitelen partijen over elkaar heen om te claimen dat zij iets gerealiseerd hebben. Het zou goed zijn als dit makkelijk terug te vinden zou zijn voor de inwoners.

Marcel Steeman, lijsttrekker van D66 Castricum, heeft hier iets aan gedaan, Hij heeft in zijn vrije tijd de website http://www.gemeenteraadcastricum.nl/ opgezet. Via deze site kunnen kiezers  gemakkelijk terugvinden hoe een partij heeft gestemd over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Alle besluiten van de gemeenteraad staan op een rij, met het stemgedrag per raadslid erbij. Steeman heeft alle bijna 800 besluiten, moties, amendementen en initiatiefvoorstellen van de gemeenteraad uit de afgelopen raadsperiode op een rij gezet. Bezoekers kunnen zoeken op onder meer trefwoord, dossier en beleidsterrein. Nu met de verkiezingen helemaal ideaal voor wie nog twijfelt en zeker wil weten of een bepaalde kandidaat zijn stem verdient.

Het voordeel ten opzichte van het kieskompas of andere stemwijzers is duidelijk. “Dit is eigenlijk een gestemd-wijzer en daardoor veel betrouwbaarder dan een stemwijzer die gebaseerd is op beloften”, volgens Marcel Steeman. Dit initiatief  is niet onopgemerkt voorbij gegaan, geenstijl en Binnenlands Bestuur schreven er al heel positief over.
Ik zou graag willen pleiten voor dit systeem in Haarlemmermeer, maak de besluitvorming transparant.

Kieskompas en Stemwijzer zijn online

Image

Sinds deze week zijn het kieskompas en stemwijzer online.  Dit zijn hulpmiddelen, zodat kiezers kunnen bepalen op welke partij ze kunnen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.  Het idee is dat door 30 stellingen kiezers beter inzicht krijgen hoe de verschillende partijen denken over verschillende onderwerpen. Hier wordt door veel kiezers gebruik van gemaakt om zich te informeren over de verschillende standpunten van de partijen in de lokale gemeente. 
Het grote probleem is echter dat zaken waar partijen het over eens zijn niet verschijnen in de kieshulpen. Daarnaast wordt er niks gedaan met een stelling als dat wij/D66 voor beter onderwijs zijn. Terwijl blijkt dat D66 er voor gezorgd heeft dat er 650 miljoen extra per jaar voor onderwijs beschikbaar is.
Een ander nadeel van deze hulpen is het “gratis bier” principe. Immers  partijen kunnen zeggen dat zij ergens meer geld voor willen uitgeven, maar hoeven niet te vermelden waar ze dan op gaan bezuinigen. Ook de uitleg waarom partijen voor of tegen een stelling zijn, zijn pas zichtbaar als mensen het aanklikken. Als je echt wil weten waar partijen voor staan lees dan vooral de verkiezingsprogramma’s. Het verkiezingsprogramma van D66 Haarlemmermeer staat hier 

Het is mooi om te zien dat D66 Haarlemmermeer de meest progressieve partij van Haarlemmermeer is en precies in het midden staat.
 Image
Doe hier het kieskompas en de stemwijzer. Ik ben benieuwd wat er bij jullie uitkomt. 

 

  

In gesprek in Haarlemmermeer met D66

Politiek gaat vaak over maatschappelijke problemen en de oplossingen die politieke partijen daarvoor hebben. Afgelopen zaterdag ging D66 in heel Nederland de straat op om het ook eens te hebben over de dingen die wél goed gaan. D66 sprak duizenden mensen en legde meer dan zevenhonderd verhalen vast op www.gesprekmetnederland.nl. Ook in Haarlemmermeer gingen wij op pad. Wij bezochten winkelcentrum Floriande, waar mensen heel blij waren met de komst van de markt, maar wel weer problemen ondervonden met het verkeer en de bussluis. Ook bezochten wij Nieuw Vennep, waar ook veel tevredenheid was, maar ook wel zorgen over de leegstand van winkels. Afbeelding

Wij hadden erg leuke en interessant gesprekken met veel inwoners. Voorbeelden van de pluspunten die werden genoemd zijn: de ruimtelijke indeling, het goede winkelaanbod, de werkgelegenheid, de fietspaden, de centrale ligging, de bioscoop, het groen.

Naar plek 4 op kandidatenlijst D66 Haarlemmermeer

d66logoWow, ik ben van plek 6 op de advieslijst naar plek 4 gestegen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer! Ik ben enorm blij en vereerd in het vertrouwen dat ik heb gekregen van de leden van D66 Haarlemmermeer. Bij D66 kunnen alle leden stemmen en de volgorde van de lijst mede bepalen na het stemadvies.

Door dit resultaat is de kans groter geworden dat ik uiteindelijk in de gemeenteraad terecht kom. Uiteraard zullen wij de komenden maanden daar hard campagne voor moeten voren.

Zie onder het hele dreamteam van D66 Haarlemmermeer. Ik weet zeker dat wij met dit team mooie dingen voor Haarlemmermeer kunnen bereiken.

Hier de top 9  voor de verkiezingen:
1. Denise Abbas
2. John C Nederstigt
3. Joost Koomen
4. Pablo Meegdes
5. John Jhinnoe
6. Martin Meiland
7. Karin Bouman
8. Rob de Nooijer
9. Kees Mulder

%d bloggers liken dit: