Site-archief

Een ruimhartige aanpak in Haarlemmermeer bij het opvangen van vluchtelingen uit oorlogsgebieden

Gisterenavond vergaderde de gemeenteraad in Haarlemmermeer over over de mogelijke komst van een Asielzoekerscentrum in Haarlemmermeer en de noodopvang van vluchtelingen. Inmiddels is bekend dat Haarlemmermeer op korte termijn crisisopvang regelt voor 400 vluchtelingen. De locatie is nog niet bekendgemaakt. Gelukkig ging het debat er minder heftig aan toe dan in Purmerend. Lees hier mijn (lange) bijdrage:

Toen ik het debat voorbereidde moest ik denken aan deze tekst van the scene.
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

Om maar meteen het belangrijkste te melden: D66 Haarlemmermeer is voor een ruimhartige aanpak bij het opvangen van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. We zijn blij dat in Europa de lidstaten nu stappen ondernemen om de stroom vluchtelingen in goede banen te leiden. Maar zoals we willen dat Nederland z’n verantwoordelijkheid binnen Europa neemt, zo willen we ook dat Haarlemmermeer z’n verantwoordelijkheid binnen Nederland neemt.

Het vluchtelingenprobleem is een acuut probleem wat wij met alle Nederlandse gemeenten moeten aanpakken. Haarlemmermeer kan als grote en rijke gemeente niet achterblijven.

Inleiding

Al jaren zien we beelden van de oorlogsellende in Libië, Syrië en Noord-Irak. Velen zijn op de vlucht en leven in erbarmelijke omstandigheden zonder enig perspectief in tentenkampen in de landen als Jordanië en Turkije.
De afgelopen maanden was er steeds meer nieuws over vluchtelingen die met gevaar voor eigen leven de oversteek naar een Grieks eiland of naar Italië maakten. Eigenlijk was dat vooral nieuws als het mis ging, of het nu ging om 700 verdronken mensen of een aangespoeld jongetje, het hield ons bezig. Het bracht in sommige mensen angst naar boven, die ze uitten door afschuwelijke minachting voor de ellende van hun medemens. Velen voelden vooral mededogen. Maar het leek ver van ons bed.

Dat is nu voorbij, het is nu ook ons probleem geworden. Vluchtelingen komen in grote getale in Nederland aan en de asielzoekerscentra kunnen de stroom bij lange na niet meer aan.
Je ziet dat de huidige situatie polariserend werkt. Mensen die altijd al kritisch waren, waarschuwen nu voor meereizende jihadisten en wijzen erop dat deze vluchtelingen in Turkije toch al veilig waren? Angst wordt door partijen aangewakkerd voor het onbekende.  Er wordt gesproken over gelukszoekers en een tsunami van moslims die deze kant op zouden komen. Ik zou het graag over mensen willen hebben die op de vlucht zijn voor een vreselijke oorlog en huis en haard hebben moeten verlaten en de meest vreselijke ontberingen hebben moeten ondergaan om hier te komen.

Bij anderen wordt de barmhartigheid aangewakkerd, zoals bij velen  die meteen een actie startten om spullen in te zamelen om naar asielzoekers te brengen. Of bijv. een medewerker van onze eigen organisatie die naar Lesbos gaat om vluchtelingen die daar aankomen te helpen. Ik ga niet beweren dat één van die groepen helemaal gelijk en de ander helemaal ongelijk heeft. De kunst is dus om barmhartig te zijn, maar realistisch te blijven.


Regelen

Wat ons betreft moeten een aantal zaken goed geregeld worden.

  • Er moet eerlijke, heldere en transparante informatie komen voor omwonenden en voor de buurt. Daarvoor is het belangrijk dat gemeente en COA nauw samen optrekken. Inwoners moeten betrokken worden bij de komst van vluchtelingen.

Dagbesteding en begeleiding

  • We hechten grote waarde aan dagbesteding. We vragen daarom de gemeente en het COA hier goed over na te denken, waarbij met name moet worden gedacht aan de kinderen die zich op de opvanglocatie bevinden. Zorg dat zij onderwijs kunnen volgen.

Daarnaast moeten we nadenken over de vraag hoe we al deze mensen kunnen helpen bij het leren van Nederlands, het volgen van een studie of het vinden van werk. Een project, zoals in Eindhoven, waarbij statushouders alvast aan het werk kunnen, zonder te hoeven wachten op een definitieve woning, extra taallessen en het afronden van inburgeringscursussen, hoort daarbij tot de mogelijkheden. Een deel van de vluchtelingen, die verschrikkelijke dingen hebben gezien en meegemaakt, zal behoefte hebben aan (geestelijke) gezondheidszorg. Dit alles doet een beroep op onze gemeente. We zijn er als fractie van overtuigd dat we deze vraagstukken gezamenlijk kunnen aanpakken met onze inwoners en ondernemers.

Daarom zijn wij voor de vier B’s: Bed, bad, brood en begeleiding!

Locatie

Bij het zoeken naar mogelijke locaties vinden wij het noodzakelijk om de bewoners goed te betrekken en te laten participeren.  Mensen die het direct aangaat, in de wijk of kern waar eventueel mensen opgevangen zullen worden. Zeker waar het crisisopvang betreft. Procedures zullen misschien sneller moeten verlopen en het zal vast niet lukken om iedereen te overtuigen, maar het zal wel met omwonenden besproken moeten worden, en hun reactie moet worden meegenomen bij de verdere uitwerking. Maar als je ziet hoeveel gastvrijheid er momenteel in Nederland los komt, dan hebben we alle vertrouwen dat we daar uit gaan komen.

Welke locaties heeft de gemeente op het oog voor crisisopvang en welke plekken zouden geschikt zijn voor de komst van een assielzoekerscentrum?

1 Plek of meerdere plekken
Haarlemmermeer is een grote gemeente. Wij vragen ons dan ook af of er 1 assielzoekerscentrum op 1 plek moet komen of op meerder plekken?
Wij kunnen ons de zorg van inwoners goed voorstellen als er opeens een hele grote groep mensen, die zij niet kennen dichtbij hun huizen worden geplaatst. Als wij vluchtelingen op meerdere plekken zouden kunnen opvangen  ontlast je ook de lokale bevolking en zal de mogelijke overlast minder zijn.  Binnen Europa worden vluchtelingen verdeeld, waarom niet binnen onze gemeente?

Statushouders

De gemeente doet het verzoek om minder statushouders , asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen op te nemen. Hier knelt het. In het hele land is er al te weinig plek voor deze vluchtelingen die hier mogen blijven om geplaatst te worden. Daardoor lopen de AZC nu ook al vol en zijn er juist extra centra nodig.  De huisvesting van statushouders betekent ook dat er ruimte ontstaat in de bestaande opvang voor nieuwe vluchtelingen.
De gemeente zal dan ook eerder een hogere opdracht krijgen dan een lagere met de komst van de vele nieuwe vluchtelingen. Wij denken dan ook dat dit verzoek onrealistisch is. Graag een reactie.
Bovendien zijn deze mensen dan net gewend aan de Haarlemmermeer en moeten zij weer weg. Wij kunnen deze veelal zeer goed opgeleide mensen goed gebruiken. Er is hier een enorme werkgelegenheid en wij roepen dan ook werkgevers in de regio op om te helpen deze mensen zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Hiermee wordt de integratie in de samenleving ook bevorderd.

Achterstand huurwoningen
Tel daarbij nog op de achterstand die Haarlemmermeer toch al had bij het huisvesten van statushouders, , en het is duidelijk dat ook hier de behoefte van onze gasten en de behoeften van oorspronkelijke bewoners samenvallen. Immers de wachttijd voor een huurwoning is in Haarlemmermeer al enorm lang. De wachtlijsten zijn er niet dóór de asielzoekers, maar het zou mooi zijn als hun komst ons eindelijk laat zorgen voor het aanpakken ervan!

Tijdelijke woonruimte realiseren

D66 wil dat het college met onconventionele maatregelen komt en een plan opstelt om snel op lege bouwgrond, en in leegstaand vastgoed, meer tijdelijke woonruimte te realiseren. Hier zouden wij gebruik kunnen maken van de nieuwe kantorenloods.
Om al deze vluchtelingen te kunnen huisvesten komen te weinig sociale huurwoningen vrij. Bovendien staan onze inwoners ook al jaren op een wachtlijst. De oplossing is dus meer tijdelijke woonruimte realiseren. Zo kunnen we meer vluchtelingen verwelkomen, zonder dat onze inwoners die ook op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning hier de dupe van wordt.”

Warm welkom

Laten we de vluchtelingen een warm welkom geven en alle hartverwarmende initiatieven proberen te bundelen en te organiseren. Een mooi voorbeeld is wat er in Haarlem gebeurt, bij de Koepelgevangenis, waar een welkomstwinkel is waar mensen hun spullen kunnen brengen en  heel veel mensen zich hebben georganiseerd via facebookpagina hotel de koepel.
Zo zorgen we ervoor dat alle hulp en alle mooie gebaren die uit de gemeente komen op een goede manier worden overgebracht naar de vluchtelingen. Hier ligt een belangrijke rol voor de gemeente.

College gaat langer beschikbaar openbaar vervoer op oudjaarsavond aankaarten bij Stadsregio

r_net_busOp oudejaarsavond zou het openbaar busvervoer langer beschikbaar moeten zijn dan nu, vindt D66 Haarlemmermeer. Daarom stelde ik in januari vragen aan het college van B&W.  Het college gaf in de beantwoording van de vragen aan dat een goed zaak te vinden en in overleg te zullen treden met de Stadsregio, die de opdrachtgever is van het openbaar vervoer. Ik ben blij met de antwoorden van het college en zal in de volgende vergadering van de stadsregio dit ook nog eens aankaarten bij de portefeuillehouder in de stadsregio.  Ook in Amsterdam en in de Tweede Kamer zijn er vragen door D66 over dit onderwerp gesteld. Lees hier de vragen en antwoorden:

Vraag 1:Klopt het dat de bussen in de regio niet rijden tussen 20 uur en 1 uur ’s avonds?

Antwoord: op oudejaarsavond vervallen de ritten die na 20.00 uur aanvangen. Ritten die voor 20.00 uur aanvangen worden wel uitgereden.

Vraag 2: Wat is de reden dat de bussen niet rijden?

Antwoord: dat de bussen niet rijden, is historisch landelijk zo gegroeid om buschauffeurs ook in staat te stellen Oud- en Nieuw te vieren met hun families.

Vraag 3:Bent u met D66 van mening dat het goed zou zijn als de bussen ook op oudjaaravond zo lang mogelijk nog rijden, zodat mensen hun bestemming op deze avond ook kunnen bereiken?

Antwoord: wij zouden het een goede zaak vinden als mensen op een veilige manier naar huis of oudjaarsevenementen kunnen reizen. Wel moet er dan extra aandacht zijn voor de sociale veiligheid in de bus (dronken passagiers, etc). Ook buiten de regio zou dan openbaar (bus)vervoer moeten zijn, zodat mensen ook op locaties elders kunnen komen

Vraag 4: Bent u bereid zich in te spannen om de bussen ook op oudjaarsnacht langer te laten doorrijden? Zo ja gaat u in gesprek met Connexxion en de Stadsregio?

Antwoord: wij zijn bereid om hierover met de Stadsregio Amsterdam (opdrachtgever openbaar vervoer) in overleg te gaan. Het is vervolgens aan de Stadsregio Amsterdam om over dit onderwerp overeenstemming te bereiken met de vervoerder. Overigens is deze vraag binnen de Stadsregio Amsterdam ook door andere gemeenten gesteld.

Openbaar vervoer moet op oudjaarsavond langer beschikbaar zijn

r_net_busOp oudejaarsavond zou het openbaar busvervoer langer beschikbaar moeten zijn dan nu, vindt D66 Haarlemmermeer. Het is bij uitstek een avond waarbij veel inwoners naar familie, vrienden en feesten gaan. Veilig vervoer is juist dan vanwege vuurwerk, drukte en alle feesten nog belangrijker dan normaliter. Bovendien willen wij voorkomen dat mensen met drank achter het stuur plaats nemen. Raadslid Pablo Meegdes, vindt het dan ook vreemd dat op deze avond vanaf 20h00 tot 01h00 het openbaar vervoer geheel stil ligt. D66 wil daarom het college vragen in gesprek te gaan met Connexxion  en de Stadsregio om dit volgend jaar met oud & nieuw beter te regelen.

Vragen:

  1. Klopt het dat het de bussen in de regio niet rijden tussen 20 uur en 1 uur ’s avonds?
  2. Wat is de reden dat de bussen niet rijden?
  3. Bent u met D66 van mening dat het goed zou zijn als de bussen ook op oudjaaravond zo lang mogelijk nog rijden, zodat mensen hun bestemming op deze avond ook kunnen bereiken?
  4. Bent u bereid zich in te spannen om de bussen ook op oudjaarsnacht langer te laten doorrijden? Zo ja gaat u in gesprek met Connexxion en de Stadsregio?

Motie jongerengemeenteraad aangenomen

jongerenraad

jongerenraad

In mijn vorige blog schreef ik al hoe belangrijk het is dat jongeren mee kunnen praten over hun omgeving. In december is een motie van Hap en D66 voor het instellen van een jongerengemeenteraad aangenomen in de raad. Hiermee kunnen wij straks een jongerenraad instellen voor de Haarlemmermeer. De werkgroep communicatie van de raad gaat dit nu verder uitwerken en hopelijk kan er snel een echte jongerenraad komen.
Jongeren kunnen dan hun mening geven over zaken die hen aangaan en raken.

Scholierendebat en laat jongeren meepraten

Winnaars scholierendebatGisteren namen zestien teams van vier verschillende scholen uit de polder deel aan het scholeierendebat toernooi wat de gemeenteraad jaarlijks organiseert. De hele dag werd er door jongeren in het hele raadhuis gedebatteerd over verschillende onderwerpen. De jury bestond uit raadsleden. Uiteindelijk mochten de finalisten in een volle raadszaal debatteren en reikte de burgemeester de prijs uit.Het team van het Haarlemmermeer Lyceum wist uiteindelijk de winst binnen te halen.  Ik was erg onder de indruk van de kwaliteit van het debat en de passie van de jongeren uit onze gemeente.

Als D66 vinden wij dat jongeren ook mee mogen praten over hun omgeving. Jongeren maken een groot gedeelte uit van de bevolking van Haarlemmermeer en worden vaak onvoldoende gehoord. Daarom zal D66 samen met de HAP met een motie komen om een jongerenraad in te stellen in onze gemeente. Wat ons betreft zouden zij gevraagd en ongevraagd advies mogen geven aan de raad en het college over zaken die hun aangaan.

Strengere regels voor monstertrucks in Haarlemmermeer

monstertruckDonderdag 2 oktober stelde ik in de Raad namens D66 vragen hoe het met de veiligheid is geregeld in Haarlemmermeer rond Monstertruck evenementen. Dit naar aanleiding van het monstertruck evenement in Haaksbergen waar drie doden vielen en vele zwaargewonden. Dit zijn evenementen die ook in onze ogen plaats vinden en nog mogelijk plaats zullen vinden. Wij waren benieuwd of dit tragische incident aanleiding is om nog eens naar de vergunningen voor dit soort evenementen te kijken.
De burgemeester antwoordde dat er mogelijk aanvullende voorwaarden bij dit soorten evenementen zullen worden genomen en aanscherpingen bij het verlenen van vergunningen. Zie ook bericht  dat op de voorpagina van het Haarlems Dagblad verscheen.

Laat Haarlemmermeer in de zomer cultureel meer bruisen met evenementen

2014-08-23 15.20.19Afgelopen donderdag heb ik tijdens een sessie in de gemeenteraad gepleit om Haarlemmermeer in de zomer meer te laten bruisen. D66 zou het toejuichen als er in de zomer meer (culturele) activiteiten en evenementen in de gemeente plaats vinden.  Er zouden in de zomer leuke activiteiten voor jongeren en cultuurliefhebbers moeten zijn in de parken en pleinen van onze gemeente. De gemeente moet stimuleren dat hier meer gebeurt. Samen met de VVD pleiten wij voor een ambitieus evenementenbeleid in de toekomst.

Voorbeelden zijn de in Haarlem succesvolle parksessies in de Haarlemmer Hout, waar veel mensen op afkomen. In Haarlemmermeer zijn er wel kleine initiatieven, zoals de buitenbioscoop in Vijfhuizen en natuurlijk het grotere Meerlive. D66 wil dat er ook meer initiatieven in Haarlemmermeer ontstaan.
Het mooiste is als deze initiatieven vanuit de bevolking en ondernemingen zelf komen.Als deze initiatieven niet vanuit de bevolking komen dan zouden de podia, zoals Duycker hier een rol in kunnen spelen . Immers zij hebben de ervaring en de expertise.In de culturele podia staan tot september geen activiteiten gepland, waardoor het aanbod in de zomer in de gemeente zeer beperkt is. Bovendien trekken de inwoners in de zomer naar buiten en laat Haarlemmermeer nu prachtige parken en pleinen hebben, waar leuke en interessante activiteiten georganiseerd kunnen worden. D66 wil dat hier meer gebruik van wordt gemaakt in de zomer. Dit hoeft niet gelijk op het niveau van mysteryland dit mag ook kleinschalig en gratis toegankelijk.

Het is ook belangrijk te erkennen dat festivals een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de gemeente, het culturele klimaat en de economie.

60.000 bezoekers genoten in augustus van Mysteryland in de zon van  onze prachtige parken
Deze bezoekers kwamen van binnen en buiten Haarlemmermeer
Als ze binnenkwamen stond er een plaatsnaam bord met Mysteryland gemeente Haarlemmermeer iedereen ging hier mee op de foto. Dit is enorme promotie van de gemeente

Positief zijn wij dat de organisaties die nu in deze sector ondernemen professioneel en zijn en goed zorgen voor buurt en omgeving. Verder zijn zij alleszins bereid om de dialoog aan te gaan met het gemeentebestuur en bewoners.

Amsterdam heeft meer dan 300 festivals op jaarbasis is het niet mogelijk te kijken welke festivals hier ook plaats zouden kunnen vinden of in Amsterdam buiten de boot vallen.

Vergunningen

In het Haarlemmermeers nieuwsblad stond dat een subsidie  aanvraag van 117,20 voor koningsdag vijf formulieren moesten worden ingevuld. Dit moet eenvoudiger kunnen. Hoe zit het met vergunningen voor evenementen en kan dit niet eenvoudiger?

Mysteryland

Tot slot nog terugkomend op mysteryland. De gemeente wil de mogelijkheid bieden het evenement uit te breiden naar 2 dagen. Hier zijn wij positief over, mits de overlast niet verder toeneemt. Want eigenlijk is het zonde dat de parken 3 weken zijn afgesloten voor een evenement van maar 1 dag. Nu begrijpen wij dat er een overnachtingsmogelijkheid komt voor 5000 bezoekers, terwijl het festival 60.000 bezoekers trekt. Hoe zit dit?  Is dit aantal niet te laag?
Betekent dit nu ook dat er een nachtprogramma komt?

Antwoorden op vragen kinderpardon

kinderpardonOp 9 mei stelde ik schriftelijke vragen over het kinderpardon. Vorige week ontving ik de antwoorden van het college. Het college ondersteunt het standpunt van de VNG, maar de burgemeester heeft de petitie niet ondertekend, omdat er geen kind is dat buiten het kinderpardon valt in Haarlemmermeer. Mocht dit wel het geval zijn dan zal hij het wel ondertekenen staat in de antwoorden. Ik vind het jammer dat hij niet bij de meer dan 300 burgemeesters hoort die de petitie wel ondertekenden, maar ben blij dat het college het standpunt van de VNG steunt. Zie hier de antwoorden op de vragen:

Is uw college op de hoogte van het standpunt van het VNG met betrekking tot het kinderpardon?

ja

Wat is het standpunt van de Burgemeester en het College in deze?

wij ondersteunen het standpunt van de VNG met betrekking tot het kinderpardon.

Verblijven er kinderen in Haarlemmermeer die buiten het kinderpardon vallen, maar wel onder toezicht zijn van de gemeente Haarlemmermeer? Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het en hoe gaat de burgemeester hier in de uitvoering mee om?

voor zover nu bekend verblijven er in de gemeente Haarlemmermeer geen kinderen die buiten het kinderpardon vallen.

In de berichtgeving staat dat ‘een aantal burgemeesters het initiatief genomen hebben handtekeningen te verzamelen onder collega-burgemeesters’. Heeft de burgemeester dit initiatief gesteund door dit mede te ondertekenen? Zo nee, gaat de burgemeester dit alsnog doen?

zoals voorgaand vermeld verblijft in Haarlemmermeer voor zover bekend geen kind dat buiten het kinderpardon valt. De burgemeester zal het initiatief mede ondertekenen, indien alsnog blijkt dat in de gemeente Haarlemmermeer een kind verblijft, dat buiten het kinderpardon valt.

Antwoorden op vragen Kytopia naar Haarlemmermeer

AfbeeldingEen aantal weken geleden stelde ik het college schriftelijke vragen over de mogelijkheden om Kyteman en Kytopia naar Haarlemmermeer te halen naar aanleiding van het bericht dat  hij zijn oefen- en bedrijfsruimte ‘Kytopia’ in Utrecht kwijtraakt. Inmiddels lijkt het erop dat Kyteman in het leegkomende pand van Tivoli gaat trekken. Dit lijkt mij een mooie oplossing, maar mocht dit nu niks worden dan kan hij zich bij de gemeente Haarlemmermeer meldden en kunnen wij kijken of iets mogelijk is in deze gemeente. Zie hier de antwoorden op mijn vragen van het college.

 Is het college bereid te kijken of er mogelijk leegstand van kantoren of andere gebouwen waar Kyteman c.s. zou kunnen intrekken in Haarlemmermeer?

Er ligt geen verzoek en er is geen gemeentelijk beleid om op ad hoc-basis – bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen uit de pers – kunstenaars elders in den lande te benaderen over mogelijke vestiging in deze gemeente. Op het moment dat een cultureel ondernemer zelf met een initiatief komt, gaan we daar serieus naar kijken.

Is het college het met D66 eens dat de eventuele komst van Kyteman en zijn muzikale vrienden een toegevoegde waarde is voor het culturele leven in Haarlemmermeer?

Vestiging van een landelijk geprofileerd opererende artiest met zijn bedrijf in onze gemeente kan toegevoegde waarde voor het lokale culturele leven hebben alsook een bijdrage leveren aan de uitstraling van de gemeente. Dit veronderstelt wel dat de betreffende kunstenaar een binding met de lokale gemeenschap heeft of ontwikkelt, en dat de kunstenaar gemotiveerd is om zijn binding uit te dragen. Daarom hechten wij eraan dat artiesten zichzelf aanmelden.

Wil het college onderzoeken of er leegstaande gebouwen zijn die als creatieve broedplaatsen zouden kunnen dienen ?

Het in de vraag bedoelde onderzoek maakt deel uit van het gemeentelijk broedplaatsenbeleid. Het broedplaatsenbeleid heeft inmiddels in het Kunstfort een aantal met name voor beeldend kunstenaars en andersoortige kleinschalige creatieve bedrijven geschikte bedrijfsruimtes opgeleverd. In de nu lopende eerste uitvoeringsperiode van de nieuwe Cultuurnota (t/m 2016) wordt het broedplaatsenbeleid verder verbreed. Bij het zoeken naar leegstaande panden met specifieke potentie voor cultuurbedrijven wordt een verbinding gemaakt met leegstand in kantoren en bedrijven.

Interview Nieuwsblad Haarlemmermeer: Nieuw D66-raadslid Pablo Meegdes:”Ik werk als amateurdj bij het Patronaat Haarlem”

 Image
Vandaag verscheen in Nieuwsblad in Haarlemmermeer het interview dat ik had met journalist Jan van Gondelle

Nieuw D66-raadslid Pablo Meegdes:“Ik werk als amateurdeejay bij het Patronaat Haarlem”

Vijfhuizen – Vanwege het prachtige voorjaarsweer vindt het interview met het nieuwe D66-raadslid Pablo Meegdes (37) plaats in de tuin rondom zijn hoekwoning in een nieuwbouwwijk van Vijfhuizen, op redelijke loopafstand van Het Fort aan de Geniedijk.

De in Haarlem geboren en getogen inmiddels Vijfhuizenaar verkoos in 2010 dit dorp boven een woning in zijn geboorteplaats vanwege de rust en ruimte. Maar als tegenpool staat hij op gezette avonden als deejay in het drukke Patronaat, hèt poppodium van Haarlem, zijn favoriete plaatjes te draaien en een muziekquiz te verzorgen.

Aanstaande augustus wordt Pablo trouwens voor het eerst vader en daar verheugen echtgenote Renée, werkzaam in de jeugdzorg, en hij zich enorm op: “Dat geeft toch weer een andere dimensie aan het leven en met een kleintje erbij wordt het hier in huis vast wel luidruchtiger neem ik aan.”Na het Kennemer Lyceum koos hij destijds voor de studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden en ging hij daarna aan het werk. Eerst bij het Commissariaat voor de Media en de afgelopen jarenbij Kabelraden.nl, het landelijk steunpunt voor programmaraden.

Podium Duycker
Als afronding van zijn studie liep hij enige tijd stage in het Europees Parlement te Brussel waar hij de medewerker van CDA-parlementslid Hanja Maij – Weggen werd: “Ik heb daar toen ook mijn scriptie over geschreven in het kader van de Europese Wet Openbaarheid van Bestuur. Die stage was min of meer het begin van een meer dan gemiddelde belangstelling voor de politiek. Ondanks het feit dat ik mijn stage in CDA-sfeer doorliep was dat niet aanleiding voor mij om na mijn studie voor deze partij te kiezen. De christelijke waarden zijn zondermeer belangrijk maar ik voel meer voor de sociaalliberale waarden. Mijn keuze was al snel gemaakt want D66 staat het dichtst bij mij gelet op de doelstellingen en uitgangspunten die deze partij huldigt. Dus werd ik er lid van, werd ik politiek actief in de afdeling Haarlem en hoopte ik dat ik daar ooit nog eens als raadslid zou mogen fungeren.  Ik stond op een gegeven moment op plek acht op de kandidatenlijst voor de verkiezingen in 2010 maar omdat mijn vrouw en ik driftig naar een ander huis op zoek waren, en uiteindelijk in Vijfhuizen gingen wonen, ging ik van de lijst af. Dit dorp is uiterst gezellig en wij voelen ons steeds meer Haarlemmermeerders. Om uit te gaan is Podium Duycker voor mij favoriet omdat ik zelf ook in de muziekprogrammering zit. Nee, ik bespeel geen instrument en op de piano die hier in de woonkamer staat speelt Renée.”

 Deejay
Het nieuwe raadslid had een belangrijke pré in de polder om op de D66-kandidatenlijst 2014 te komen gezien zijn politieke ervaringen in Haarlem en zijn kandidatuur daar destijds: “Ja, dat klopt. Dat was best een voordeel. Ik heb hier geruime tijd meegelopen en achter de schermen meegewerkt aan met name de communicatie binnen de vorige fractie en hoe extern te communiceren. Ik stond op plaats vier van de kandidatenlijst en ben blij dat wij nu met zes fractiegenoten voor D66 in de Gemeenteraad zitten. Mijn devies is dat politici zichtbaar moeten zijn en aan inwoners moeten uitleggen waarom zij bepaalde besluiten hebben genomen. Dat ga ik dan ook de komende vier jaar bewerkstelligen. Participatie is belangrijk via sociale media plus ons digitale ledenpanel. Zo is het dossier UMTS-masten daarin een goed voorbeeld want het betreft bezorgde inwoners alsmede mensen die een goed telefoonbereik willen hebben.”

Naast werk en politiek hecht de Vijfhuizenaar, die in een hybride auto rijdt en door intimi wordt omschreven als open, energiek, communicatief en maatschappelijk betrokken, ook aan een creatieve en muzikale invulling van zijn vrije tijd: “Ik ben actief in het Patronaat in Haarlem, een van de grootste poppodia in ons land. Daar treden grote internationale en Nederlandse artiesten op. Met enkele vrienden organiseer ik daar een popquiz en draai ik platen. En bij mooi weer hardloop ik in de polder. Maar voorlopig staat de politiek centraal. Ik hoop er vier zinvolle jaren in te beleven en mij in te zetten voor de inwoners.”

%d bloggers liken dit: