Site-archief

Laat Haarlemmermeer in de zomer cultureel meer bruisen met evenementen

2014-08-23 15.20.19Afgelopen donderdag heb ik tijdens een sessie in de gemeenteraad gepleit om Haarlemmermeer in de zomer meer te laten bruisen. D66 zou het toejuichen als er in de zomer meer (culturele) activiteiten en evenementen in de gemeente plaats vinden.  Er zouden in de zomer leuke activiteiten voor jongeren en cultuurliefhebbers moeten zijn in de parken en pleinen van onze gemeente. De gemeente moet stimuleren dat hier meer gebeurt. Samen met de VVD pleiten wij voor een ambitieus evenementenbeleid in de toekomst.

Voorbeelden zijn de in Haarlem succesvolle parksessies in de Haarlemmer Hout, waar veel mensen op afkomen. In Haarlemmermeer zijn er wel kleine initiatieven, zoals de buitenbioscoop in Vijfhuizen en natuurlijk het grotere Meerlive. D66 wil dat er ook meer initiatieven in Haarlemmermeer ontstaan.
Het mooiste is als deze initiatieven vanuit de bevolking en ondernemingen zelf komen.Als deze initiatieven niet vanuit de bevolking komen dan zouden de podia, zoals Duycker hier een rol in kunnen spelen . Immers zij hebben de ervaring en de expertise.In de culturele podia staan tot september geen activiteiten gepland, waardoor het aanbod in de zomer in de gemeente zeer beperkt is. Bovendien trekken de inwoners in de zomer naar buiten en laat Haarlemmermeer nu prachtige parken en pleinen hebben, waar leuke en interessante activiteiten georganiseerd kunnen worden. D66 wil dat hier meer gebruik van wordt gemaakt in de zomer. Dit hoeft niet gelijk op het niveau van mysteryland dit mag ook kleinschalig en gratis toegankelijk.

Het is ook belangrijk te erkennen dat festivals een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de gemeente, het culturele klimaat en de economie.

60.000 bezoekers genoten in augustus van Mysteryland in de zon van  onze prachtige parken
Deze bezoekers kwamen van binnen en buiten Haarlemmermeer
Als ze binnenkwamen stond er een plaatsnaam bord met Mysteryland gemeente Haarlemmermeer iedereen ging hier mee op de foto. Dit is enorme promotie van de gemeente

Positief zijn wij dat de organisaties die nu in deze sector ondernemen professioneel en zijn en goed zorgen voor buurt en omgeving. Verder zijn zij alleszins bereid om de dialoog aan te gaan met het gemeentebestuur en bewoners.

Amsterdam heeft meer dan 300 festivals op jaarbasis is het niet mogelijk te kijken welke festivals hier ook plaats zouden kunnen vinden of in Amsterdam buiten de boot vallen.

Vergunningen

In het Haarlemmermeers nieuwsblad stond dat een subsidie  aanvraag van 117,20 voor koningsdag vijf formulieren moesten worden ingevuld. Dit moet eenvoudiger kunnen. Hoe zit het met vergunningen voor evenementen en kan dit niet eenvoudiger?

Mysteryland

Tot slot nog terugkomend op mysteryland. De gemeente wil de mogelijkheid bieden het evenement uit te breiden naar 2 dagen. Hier zijn wij positief over, mits de overlast niet verder toeneemt. Want eigenlijk is het zonde dat de parken 3 weken zijn afgesloten voor een evenement van maar 1 dag. Nu begrijpen wij dat er een overnachtingsmogelijkheid komt voor 5000 bezoekers, terwijl het festival 60.000 bezoekers trekt. Hoe zit dit?  Is dit aantal niet te laag?
Betekent dit nu ook dat er een nachtprogramma komt?

Antwoorden op vragen Kytopia naar Haarlemmermeer

AfbeeldingEen aantal weken geleden stelde ik het college schriftelijke vragen over de mogelijkheden om Kyteman en Kytopia naar Haarlemmermeer te halen naar aanleiding van het bericht dat  hij zijn oefen- en bedrijfsruimte ‘Kytopia’ in Utrecht kwijtraakt. Inmiddels lijkt het erop dat Kyteman in het leegkomende pand van Tivoli gaat trekken. Dit lijkt mij een mooie oplossing, maar mocht dit nu niks worden dan kan hij zich bij de gemeente Haarlemmermeer meldden en kunnen wij kijken of iets mogelijk is in deze gemeente. Zie hier de antwoorden op mijn vragen van het college.

 Is het college bereid te kijken of er mogelijk leegstand van kantoren of andere gebouwen waar Kyteman c.s. zou kunnen intrekken in Haarlemmermeer?

Er ligt geen verzoek en er is geen gemeentelijk beleid om op ad hoc-basis – bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen uit de pers – kunstenaars elders in den lande te benaderen over mogelijke vestiging in deze gemeente. Op het moment dat een cultureel ondernemer zelf met een initiatief komt, gaan we daar serieus naar kijken.

Is het college het met D66 eens dat de eventuele komst van Kyteman en zijn muzikale vrienden een toegevoegde waarde is voor het culturele leven in Haarlemmermeer?

Vestiging van een landelijk geprofileerd opererende artiest met zijn bedrijf in onze gemeente kan toegevoegde waarde voor het lokale culturele leven hebben alsook een bijdrage leveren aan de uitstraling van de gemeente. Dit veronderstelt wel dat de betreffende kunstenaar een binding met de lokale gemeenschap heeft of ontwikkelt, en dat de kunstenaar gemotiveerd is om zijn binding uit te dragen. Daarom hechten wij eraan dat artiesten zichzelf aanmelden.

Wil het college onderzoeken of er leegstaande gebouwen zijn die als creatieve broedplaatsen zouden kunnen dienen ?

Het in de vraag bedoelde onderzoek maakt deel uit van het gemeentelijk broedplaatsenbeleid. Het broedplaatsenbeleid heeft inmiddels in het Kunstfort een aantal met name voor beeldend kunstenaars en andersoortige kleinschalige creatieve bedrijven geschikte bedrijfsruimtes opgeleverd. In de nu lopende eerste uitvoeringsperiode van de nieuwe Cultuurnota (t/m 2016) wordt het broedplaatsenbeleid verder verbreed. Bij het zoeken naar leegstaande panden met specifieke potentie voor cultuurbedrijven wordt een verbinding gemaakt met leegstand in kantoren en bedrijven.

%d bloggers liken dit: