Vragen over het verdwijnen van bushaltes op Schiphol-RIjk

r_net_busMet verbazing las ik de artikelen.

Daarom heb ik besloten schriftelijke vragen te stellen aan de portefeuillehouder in de Stadsregio.

Het aantal reizigers naar en via Schiphol neemt toe, de OV-bereikbaarheid voor werknemers af. Niet alleen is de Schipholtunnel vaak gestremd en daarmee de trein naar Schiphol-Centrum onbetrouwbaar, maar ook het aantal bushaltes op en rond het luchtvaarterrein lijkt nu af te nemen. Dat heeft vooral negatieve effecten voor werknemers en mogelijk werkgelegenheid. D66 is niet blij met het signaal dat dit velen geeft. Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1. Kent u deze berichten?
 1. Klopt het dat er 4 bushaltes in Schiphol-Rijk gaan verdwijnen?
 1. Bent u het met ons eens dat 4 van de 6 haltes laten verdwijnen erg veel is en dat hiermee een goede bereikbaarheid per bus van het bedrijvenpark in het geding lijkt te komen?
 1. Valt dit binnen de concessie?
 1. Hoeveel in en uitstappers zijn er bij de op te heffen haltes? Welke alternatieven ziet u voor deze werknemers?
 2. Wat de winst is van het opheffen van de haltes?
 1. De coöperatie meent dat de afstand die werknemers moeten afleggen naar hun werk te groot is. Deelt u de mening? Zo ja wat zijn de consequenties die u hier dan aan verbindt?
 1. In hoeverre zijn de gebruikers en het parkbeheer van Schiphol-Rijk betrokken bij deze beslissing? Vindt u niet dat de communicatie nu te laat en op een verkeerde manier plaats vindt naar de gebruikers?
 1. Argumentatie van de Stadsregio is dat het toekomstige Logistics Park moet worden ontsloten. Wat is de status van het park? Ziet u andere oplossingen om dit park in de toekomst goed bereikbaar te houden via het openbaar vervoer?
 1. Voor D66 is het belangrijk om ervoor te zorgen dat Schiphol-Rijk goed bereikbaar blijft voor werknemers, ook via OV. D66 wil – waar mogelijk – zelfs het OV-gebruik bevorderen, ook voor woon-werkverkeer van/naar (omgeving) Schiphol. Vindt de portefeuille houder dat ook? Zo ja, hoe kan dat worden gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?
 1. Kan de portefeuille houder aangeven hoe nu en in de toekomst voor goede OV-bereikbaarheid wordt gezorgd van alle werklocaties op en rond Schiphol?

Provincie start onderzoek naar ongevallen Drie Merenweg(N205)

De provincie Noord-Holland start naar aanleiding van vragen van D66 over de vele ongevallen op de Drie Merenweg (N205 ) een onderzoek. Samen met collega Hein Struben in de Staten hadden wij vragen gesteld aan het college van de gemeente Haarlemmermeer en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland over de velen ongevallen op deze weg.  Hier vlogen de afgelopen jaren geregeld auto’s over de kop en in de sloot, met als dieptepunt een dodelijk ongeval op 11 maart. Eind 2012 waren hier ook al vragen over gesteld, maar toen zagen Gedeputeerde Staten geen aanleiding om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen. Na die tijd bleven er echter op regelmatige basis grote ongevallen plaatsvinden.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland geven nu aan een onderzoek te starten naar het aantal ongevallen op deze weg. De provincie kan het aantal ongelukken moeilijk verklaren. Met het onderzoek wordt ook bekeken of er extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Bijkomend probleem is de nu nog gebrekkige registratie van de ongevallen. Pas eind 2015 zal er een goed werkend landelijk registratie systeem zijn. D66 wacht de resultaten van het onderzoek af.

Lees hier de vragen en antwoorden van gedeputeerde Staten op de vragen van Hein Struben van D66 Noord-Holland. Het college van de gemeente Haarlemmermeer verwees door naar de antwoorden van Gedeputeerde Staten.

D66 maakt zich zorgen over veiligheid Drie Merenweg(N205)

Vijfhuizen: Bestelwagen op z'n kop op de Drie Merenweg

(fotografie: Eric van Lieshout 112 Meerlanden)

Afgelopen donderdag vond er een dodelijk ongeluk plaats op de Drie Merenweg(N205). Dit is een van de vele zware ongevallen die er op deze weg plaatsvonden de afgelopen maanden. Vandaar dat ik het college vragen  heb gesteld over de verkeersveiligheid. Het lijkt in veel gevallen te gaan om automobilisten die de macht over het stuur verliezen, van de weg raken, over de kop slaan en tot stilstand komen in de sloot of tegen een lichtmast botsen. Wij maken ons erg zorgen over de vele grote ongevallen op deze weg en willen weten welke maatregelen de provincie heeft genomen op de verkeersveiligheid te verbeteren.

Daarbij vraagt D66 zich af of het college een verklaring heeft voor de vele ongevallen op de Drie Merenweg en of er al maatregelen zijn genomen of genomen gaan worden door de provincie om de verkeersveiligheid te verbeteren. Aangezien het een provinciale weg betreft heeft D66 vragen ook over het overleg tussen de gemeente Haarlemmermeer en de provincie. (fotografie: Eric van Lieshout 112 Meerlanden)

Schriftelijke vragen

1. Bent u bekend met de recente ongevallen op de Drie Merenweg?
2. Welke verklaring heeft u voor de vele ongevallen op deze weg de afgelopen jaren?
3. Welke maatregelen zijn er genomen door de provincie om iets te doen aan de verkeersveiligheid van de N205? Hoe oordeelt u over de effectiviteit van deze maatregelen?
4. Welke maatregelen zouden er genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te verhogen?
5. Wat is uw oordeel over de samenwerking en daadkracht van de provincie om iets te doen aan de ongevallen op deze weg?

College gaat langer beschikbaar openbaar vervoer op oudjaarsavond aankaarten bij Stadsregio

r_net_busOp oudejaarsavond zou het openbaar busvervoer langer beschikbaar moeten zijn dan nu, vindt D66 Haarlemmermeer. Daarom stelde ik in januari vragen aan het college van B&W.  Het college gaf in de beantwoording van de vragen aan dat een goed zaak te vinden en in overleg te zullen treden met de Stadsregio, die de opdrachtgever is van het openbaar vervoer. Ik ben blij met de antwoorden van het college en zal in de volgende vergadering van de stadsregio dit ook nog eens aankaarten bij de portefeuillehouder in de stadsregio.  Ook in Amsterdam en in de Tweede Kamer zijn er vragen door D66 over dit onderwerp gesteld. Lees hier de vragen en antwoorden:

Vraag 1:Klopt het dat de bussen in de regio niet rijden tussen 20 uur en 1 uur ’s avonds?

Antwoord: op oudejaarsavond vervallen de ritten die na 20.00 uur aanvangen. Ritten die voor 20.00 uur aanvangen worden wel uitgereden.

Vraag 2: Wat is de reden dat de bussen niet rijden?

Antwoord: dat de bussen niet rijden, is historisch landelijk zo gegroeid om buschauffeurs ook in staat te stellen Oud- en Nieuw te vieren met hun families.

Vraag 3:Bent u met D66 van mening dat het goed zou zijn als de bussen ook op oudjaaravond zo lang mogelijk nog rijden, zodat mensen hun bestemming op deze avond ook kunnen bereiken?

Antwoord: wij zouden het een goede zaak vinden als mensen op een veilige manier naar huis of oudjaarsevenementen kunnen reizen. Wel moet er dan extra aandacht zijn voor de sociale veiligheid in de bus (dronken passagiers, etc). Ook buiten de regio zou dan openbaar (bus)vervoer moeten zijn, zodat mensen ook op locaties elders kunnen komen

Vraag 4: Bent u bereid zich in te spannen om de bussen ook op oudjaarsnacht langer te laten doorrijden? Zo ja gaat u in gesprek met Connexxion en de Stadsregio?

Antwoord: wij zijn bereid om hierover met de Stadsregio Amsterdam (opdrachtgever openbaar vervoer) in overleg te gaan. Het is vervolgens aan de Stadsregio Amsterdam om over dit onderwerp overeenstemming te bereiken met de vervoerder. Overigens is deze vraag binnen de Stadsregio Amsterdam ook door andere gemeenten gesteld.

Beschikbaar voor een baan in de de public affairs, media en kabelsector of als beleidsmedewerker

job-wantedMet veel ervaring als beleidsmedewerker, in de politiek,  media en kabelsector, ben ik beschikbaar om jouw organisatie verder te helpen.

Public affairs
Mijn expertise ligt in belangenbehartiging en public affairs.  Met mijn opleiding bestuurskunde als basis en activiteiten in zowel landelijke als lokale politiek heb ik geleerd  zaken te bereiken bij de overheid. Ik heb een uitgebreid netwerk opgebouwd in de mediawereld en in politiek Den Haag. Verschillende keren hebben wij door politieke partijen Kamervragen laten stellen en moties aanvaard gekregen over programmaraden en consumenteninvloed. Mijn kennis van (sociale) media bieden daarbij een meerwaarde.

Overheid –beleidsmedewerker
Ik weet hoe de procedures werken bij de overheid op verschillende niveaus. In een complexe en politieke omgeving kan ik goed opereren en de belangen behartigen op verschillende plekken. Op lokaal niveau ben ik al enige jaren actief in de politiek en hoop een baan te combineren met een raadlidmaatschap in Haarlemmermeer voor D66. Het verleden heeft laten zien dat ik in staat ben mij snel in te werken in een nieuw beleidsterrein en een nieuwe omgeving. Dit gecombineerd met uitgebreide ervaring als beleidsmedewerker en adviseur bied ik een toegevoegde waarde aan iedere overheidsorganisatie

Media en distributeurs
Ik ben zeer goed op de hoogte van ontwikkelingen bij zowel distributeurs, zenders als andere mediabedrijven. Ik heb meer dan 10 jaar successen en uitdagingen in de mediawereld op de voet gevolgd. Digitalisering biedt zenders en (kabel)exploitanten veel nieuwe mogelijkheden. Zij kunnen een eigen relatie met de klant opbouwen en nieuwe klantengroepen bereiken. Maar het versterkt ook de concurrentie. Dat vraagt om continue innovatie van producten, marketing en techniek.

Bij Kabelraden.nl vertaalden wij ontwikkelingen in medialand en het mediabeleid naar de dagelijkse adviespraktijk van programmaraden. Juridische ondersteuning (succesvol tot aan de Raad van State), communicatie naar verschillende media,  belangenbehartiging bij meerdere organisaties en een actieve bijdrage op sociale media ten behoeve van programmaraden waren allemaal onderdeel van mijn werk.

Ik ben gewend om zelfstandig te werken, maar kan ook goed werken in teamverband. Ik durf kritisch te zijn wanneer het moet en kan creatief denken. Met energie en een positieve en ontspannen manier van werken probeer ik zaken op te lossen.  Mijn vermogen om analytisch en strategisch te denken komen goed van pas. Ik ben zeer breed geïnteresseerd en altijd zeer loyaal naar de eigen organisatie

email: pablomeegdes@gmail.com   tel: 06-54392975

Openbaar vervoer moet op oudjaarsavond langer beschikbaar zijn

r_net_busOp oudejaarsavond zou het openbaar busvervoer langer beschikbaar moeten zijn dan nu, vindt D66 Haarlemmermeer. Het is bij uitstek een avond waarbij veel inwoners naar familie, vrienden en feesten gaan. Veilig vervoer is juist dan vanwege vuurwerk, drukte en alle feesten nog belangrijker dan normaliter. Bovendien willen wij voorkomen dat mensen met drank achter het stuur plaats nemen. Raadslid Pablo Meegdes, vindt het dan ook vreemd dat op deze avond vanaf 20h00 tot 01h00 het openbaar vervoer geheel stil ligt. D66 wil daarom het college vragen in gesprek te gaan met Connexxion  en de Stadsregio om dit volgend jaar met oud & nieuw beter te regelen.

Vragen:

 1. Klopt het dat het de bussen in de regio niet rijden tussen 20 uur en 1 uur ’s avonds?
 2. Wat is de reden dat de bussen niet rijden?
 3. Bent u met D66 van mening dat het goed zou zijn als de bussen ook op oudjaaravond zo lang mogelijk nog rijden, zodat mensen hun bestemming op deze avond ook kunnen bereiken?
 4. Bent u bereid zich in te spannen om de bussen ook op oudjaarsnacht langer te laten doorrijden? Zo ja gaat u in gesprek met Connexxion en de Stadsregio?

Motie jongerengemeenteraad aangenomen

jongerenraad

jongerenraad

In mijn vorige blog schreef ik al hoe belangrijk het is dat jongeren mee kunnen praten over hun omgeving. In december is een motie van Hap en D66 voor het instellen van een jongerengemeenteraad aangenomen in de raad. Hiermee kunnen wij straks een jongerenraad instellen voor de Haarlemmermeer. De werkgroep communicatie van de raad gaat dit nu verder uitwerken en hopelijk kan er snel een echte jongerenraad komen.
Jongeren kunnen dan hun mening geven over zaken die hen aangaan en raken.

Scholierendebat en laat jongeren meepraten

Winnaars scholierendebatGisteren namen zestien teams van vier verschillende scholen uit de polder deel aan het scholeierendebat toernooi wat de gemeenteraad jaarlijks organiseert. De hele dag werd er door jongeren in het hele raadhuis gedebatteerd over verschillende onderwerpen. De jury bestond uit raadsleden. Uiteindelijk mochten de finalisten in een volle raadszaal debatteren en reikte de burgemeester de prijs uit.Het team van het Haarlemmermeer Lyceum wist uiteindelijk de winst binnen te halen.  Ik was erg onder de indruk van de kwaliteit van het debat en de passie van de jongeren uit onze gemeente.

Als D66 vinden wij dat jongeren ook mee mogen praten over hun omgeving. Jongeren maken een groot gedeelte uit van de bevolking van Haarlemmermeer en worden vaak onvoldoende gehoord. Daarom zal D66 samen met de HAP met een motie komen om een jongerenraad in te stellen in onze gemeente. Wat ons betreft zouden zij gevraagd en ongevraagd advies mogen geven aan de raad en het college over zaken die hun aangaan.

Laat het alcoholverbod voor jongeren onder 18 geen horeca-verbod zijn

Namens de fractie van D66 heb ik vragen gesteld over jongeren van onder de 18 die niet meer de horeca in mogen om wat fris te drinken. Het lijkt erop dat het alcoholverbod voor jongeren in de praktijk een horecaverbod is geworden. Dit vinden wij ongewenst.

Hiermee jagen wij jongeren namelijk uit de kroegen de straat op, wat weer leidt tot mogelijke overlast.In een gemeente waar zoveel jongeren wonen is dit een ongewenste situatie.
Aan de andere kant begrijpen wij ook horeca ondernemers die door de nieuwe wet risisco lopen op een hoge boete bij een overtreding.
De wethouder heeft toegezegd om in overleg te gaan met de horeca ondernemers. Wij zijn benieuwd naar de resultaten van de gesprekken en zullen het onderwerp in de gaten houden.

Nogmaals laat het alcoholverbod geen horecaverbod zijn voor jongeren.

IMG_0029-0.JPG

Burgemeester zal aandacht vragen voor gevolgen van transactie op festival.

2014-08-23 15.20.19Namens D66 stelde ik schriftelijke vragen over de rechtsbescherming van drugsbezitters bij drugscontroles op festivals.Festivalbezoekers die worden aangehouden op een festival met een kleine hoeveelheid drugs op zak, krijgen vaak door het Openbaar Ministerie (OM) een transactie aangeboden die leidt tot een strafblad voor de persoon in kwestie. Vaak zijn deze mensen niet op de hoogte van de verstrekkende gevolgen van het hebben van een strafblad. Daarom vindt D66 dat op het moment dat een dergelijke transactie wordt aangeboden, uitdrukkelijk moet worden gewezen op de gevolgen.
Het college heeft nu geantwoord: dat voorzien is dat de politie personen attendeert op de mogelijkheden rond rechtsbijstand. Ons is echter niet gebleken dat specifiek wordt gewezen op de gevolgen van een transactie. De burgemeester zal hier aandacht voor vragen.

Ik ben blij met de antwoorden van het college en dat de burgemeester hier aandacht voor zal vragen. Lees hier alle vragen en antwoorden.

Heeft het college kennisgenomen van dit bericht?

Ja, wij hebben kennis genomen van dit bericht.

Werd de in het artikel omschreven methode, het aanbieden van een dergelijke transactie,ook bij Mysteryland toegepast?
Als dat niet het geval is, kan het college bij het OM navragen of het van plan is dezewerkwijze in de toekomst toe te passen bij Haarlemmermeerse festivals en de raad over het antwoord inlichten?

Ja, echter het OM was niet, zoals bij Lowlands, fysiek aanwezig bij Mysteryland. Er is gewerkt volgens de ZSM-methode (Zo Spoedig, Slim, Simpel, Samen Mogelijk) vanuit het politiebureau te Haarlem. Politie, OM, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming pakken met de ZSM-werkwijze veelvoorkomende criminaliteit aan. ZSM is in 2012 de landelijke werkwijze geworden om het proces van beoordelen, straffen en uitvoeren in elkaar te schuiven.

Wordt de burgemeester van tevoren ingelicht, op het moment dat het OM van plan is deze methode in te zetten?

Ja, de burgemeester wordt in de driehoek (overleg tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de Politie) geïnformeerd over de beleidslijn en aanpak van het OM. Het doel van het drugsbeleid bij evenementen is een adequate afhandeling van verdovende middelen zaken. Dit is gebaseerd op de OM-beleidslijn drugs bij evenementen Noord-Holland, welke past binnen de landelijke Aanwijzing Opiumwet. De focus bij evenementen in Noord-Holland ligt op het tegengaan van handel in verdovende middelen.

Welke mening is het college toegedaan over deze manier van werken door het OM?

Drugsbezit en het dealen van drugs is strafbaar. Het OM bepaalt welke lijn wordt gevolgd in de opsporing van drugs. De gemeente gaat hier niet over.

Wat is de rol van de gemeente bij dit soort procedures?

De gemeente wordt in de driehoek geïnformeerd over de aanpak van het OM.

Wordt er ter plekke voorzien in rechtsbijstand aan verdachten die een transactie krijgen aangeboden? Zo ja, hoe vaak is dit het geval?

Het OM heeft met de politie afgesproken dat de politie in alle gevallen aangehouden verdachten attendeert op de mogelijkheden rond rechtsbijstand. Dit is in overeenstemming met het geldend Europese Recht.

Deelt het college de mening van D66 dat mensen die een transactie wordt aangeboden waarzij een strafblad aan over houden, in alle gevallen zich de gevolgen van het accepteren vande transactie moeten beseffen? Zo ja, welke maatregelen kan het college treffen om dit te bewerkstelligen?

Ja, hier is in voorzien doordat de politie personen attendeert op de mogelijkheden rond rechtsbijstand. Ons is echter niet gebleken dat specifiek wordt gewezen op de gevolgen van een transactie. De burgemeester zal hier aandacht voor vragen. Het college is ook van mening dat personen zich moeten realiseren dat het voorhanden hebben van verdovende middelen strafbaar is en mogelijk strafrechtelijke gevolgen heeft.

%d bloggers liken dit: