Wie is Pablo Meegdes

Pablo&Renee-832Ik woon sinds een paar jaar in Vijfhuizen in  Haarlemmermeer.  Het grootste gedeelte van mijn leven woonde  ik in Haarlem. Na gymnasium te hebben gedaan,  heb ik Bestuurskunde gestudeerd in Leiden. Daar ben ik in 2002 afgestudeerd in de richting Politiek Bestuurlijke Studies van Europa. Ik heb  zeven maanden stage gelopen in het Europees Parlement.

Ik ben iemand die zeer betrokken is en gedreven. Ik durf kritisch te zijn wanneer het moet, maar ben altijd zeer loyaal naar de eigen organisatie. Met humor en een positieve en ontspannen manier van werken probeer ik zaken op te lossen.

D66
De afgelopen jaren heb ik als fractiemedewerker met de huidige fractie  van D66 Haarlemmermeer meegelopen, daardoor weet ik goed wat er speelt. Ik heb de fractie met name ondersteund op het gebied van communicatie.  Ook ben ik verantwoordelijk geweest voor  de campagnes  voor provinciale staten en de Tweede Kamer in Haarlemmermeer.

Ook landelijk ben ik actief geweest binnen D66 eerst binnen de thema-afdeling integratie en sinds een half jaar als bestuurslid in de thema-afdeling media.

Door de leden van D66 Haarlem ben ik op plek 8 gezet voor de gemeenteraadsverkiezingen voor 2010. Door mijn verhuizing naar Vijfhuizen was ik gedwongen mijn plek op de lijst op te geven. Wel heb ik meegeholpen met campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem, waar D66 de grootste partij werd en van 2 naar 8 zetels ging. Ik heb op de kandidatenlijst voor de provinciale staten  verkiezingen van 2011 gestaan op plek 19.

Werk en overige activiteiten
In het dagelijks leven werk ik als directeur bij Kabelraden.nl, het landelijk steunpunt voor programmaraden. Programmaraden adviseren aan de kabelmaatschappijen welke tv- en radiostations moeten worden doorgegeven. Na mijn afstuderen ben ik begonnen met werken bij het Commissariaat voor de Media.

Van 2005 tot 2010 ben ik lid geweest van de SAMS Haarlem (Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad), die gevraagd en ongevraagd het College van Haarlem adviseert over allerlei multiculturele vraagstukken. Ik heb meegewerkt aan verschillende debatten, rapporten en o.a. het multiculturele helden feest in het patronaat georganiseerd. Daarnaast heb ik ervoor gezorgd dat de SAMS een eigen website en electronische nieuwsbrief  heeft gekregen.
Sinds  2006 ben ik ook lid van de Verenigingsraad van de VARA.
Ook ben 8 jaar lid geweest van de programmaraad Haarlem, waarvan  een aantal jaren als voorzitter.

Muziekliefhebber
In mijn vrije tijd ben ik dj in het Patronaat in Haarlem. Daar organiseer ik daar op regelmatige basis popquizen.   Samen met mijn vrouw woon ik in Vijfhuizen samen met onze 3 katten. Ik hoop raadslid voor D66  in Haarlemmermeer te worden.

%d bloggers liken dit: