Categorie archief: Uncategorized

College gaat langer beschikbaar openbaar vervoer op oudjaarsavond aankaarten bij Stadsregio

r_net_busOp oudejaarsavond zou het openbaar busvervoer langer beschikbaar moeten zijn dan nu, vindt D66 Haarlemmermeer. Daarom stelde ik in januari vragen aan het college van B&W.  Het college gaf in de beantwoording van de vragen aan dat een goed zaak te vinden en in overleg te zullen treden met de Stadsregio, die de opdrachtgever is van het openbaar vervoer. Ik ben blij met de antwoorden van het college en zal in de volgende vergadering van de stadsregio dit ook nog eens aankaarten bij de portefeuillehouder in de stadsregio.  Ook in Amsterdam en in de Tweede Kamer zijn er vragen door D66 over dit onderwerp gesteld. Lees hier de vragen en antwoorden:

Vraag 1:Klopt het dat de bussen in de regio niet rijden tussen 20 uur en 1 uur ’s avonds?

Antwoord: op oudejaarsavond vervallen de ritten die na 20.00 uur aanvangen. Ritten die voor 20.00 uur aanvangen worden wel uitgereden.

Vraag 2: Wat is de reden dat de bussen niet rijden?

Antwoord: dat de bussen niet rijden, is historisch landelijk zo gegroeid om buschauffeurs ook in staat te stellen Oud- en Nieuw te vieren met hun families.

Vraag 3:Bent u met D66 van mening dat het goed zou zijn als de bussen ook op oudjaaravond zo lang mogelijk nog rijden, zodat mensen hun bestemming op deze avond ook kunnen bereiken?

Antwoord: wij zouden het een goede zaak vinden als mensen op een veilige manier naar huis of oudjaarsevenementen kunnen reizen. Wel moet er dan extra aandacht zijn voor de sociale veiligheid in de bus (dronken passagiers, etc). Ook buiten de regio zou dan openbaar (bus)vervoer moeten zijn, zodat mensen ook op locaties elders kunnen komen

Vraag 4: Bent u bereid zich in te spannen om de bussen ook op oudjaarsnacht langer te laten doorrijden? Zo ja gaat u in gesprek met Connexxion en de Stadsregio?

Antwoord: wij zijn bereid om hierover met de Stadsregio Amsterdam (opdrachtgever openbaar vervoer) in overleg te gaan. Het is vervolgens aan de Stadsregio Amsterdam om over dit onderwerp overeenstemming te bereiken met de vervoerder. Overigens is deze vraag binnen de Stadsregio Amsterdam ook door andere gemeenten gesteld.

Beschikbaar voor een baan in de de public affairs, media en kabelsector of als beleidsmedewerker

job-wantedMet veel ervaring als beleidsmedewerker, in de politiek,  media en kabelsector, ben ik beschikbaar om jouw organisatie verder te helpen.

Public affairs
Mijn expertise ligt in belangenbehartiging en public affairs.  Met mijn opleiding bestuurskunde als basis en activiteiten in zowel landelijke als lokale politiek heb ik geleerd  zaken te bereiken bij de overheid. Ik heb een uitgebreid netwerk opgebouwd in de mediawereld en in politiek Den Haag. Verschillende keren hebben wij door politieke partijen Kamervragen laten stellen en moties aanvaard gekregen over programmaraden en consumenteninvloed. Mijn kennis van (sociale) media bieden daarbij een meerwaarde.

Overheid –beleidsmedewerker
Ik weet hoe de procedures werken bij de overheid op verschillende niveaus. In een complexe en politieke omgeving kan ik goed opereren en de belangen behartigen op verschillende plekken. Op lokaal niveau ben ik al enige jaren actief in de politiek en hoop een baan te combineren met een raadlidmaatschap in Haarlemmermeer voor D66. Het verleden heeft laten zien dat ik in staat ben mij snel in te werken in een nieuw beleidsterrein en een nieuwe omgeving. Dit gecombineerd met uitgebreide ervaring als beleidsmedewerker en adviseur bied ik een toegevoegde waarde aan iedere overheidsorganisatie

Media en distributeurs
Ik ben zeer goed op de hoogte van ontwikkelingen bij zowel distributeurs, zenders als andere mediabedrijven. Ik heb meer dan 10 jaar successen en uitdagingen in de mediawereld op de voet gevolgd. Digitalisering biedt zenders en (kabel)exploitanten veel nieuwe mogelijkheden. Zij kunnen een eigen relatie met de klant opbouwen en nieuwe klantengroepen bereiken. Maar het versterkt ook de concurrentie. Dat vraagt om continue innovatie van producten, marketing en techniek.

Bij Kabelraden.nl vertaalden wij ontwikkelingen in medialand en het mediabeleid naar de dagelijkse adviespraktijk van programmaraden. Juridische ondersteuning (succesvol tot aan de Raad van State), communicatie naar verschillende media,  belangenbehartiging bij meerdere organisaties en een actieve bijdrage op sociale media ten behoeve van programmaraden waren allemaal onderdeel van mijn werk.

Ik ben gewend om zelfstandig te werken, maar kan ook goed werken in teamverband. Ik durf kritisch te zijn wanneer het moet en kan creatief denken. Met energie en een positieve en ontspannen manier van werken probeer ik zaken op te lossen.  Mijn vermogen om analytisch en strategisch te denken komen goed van pas. Ik ben zeer breed geïnteresseerd en altijd zeer loyaal naar de eigen organisatie

email: pablomeegdes@gmail.com   tel: 06-54392975

Openbaar vervoer moet op oudjaarsavond langer beschikbaar zijn

r_net_busOp oudejaarsavond zou het openbaar busvervoer langer beschikbaar moeten zijn dan nu, vindt D66 Haarlemmermeer. Het is bij uitstek een avond waarbij veel inwoners naar familie, vrienden en feesten gaan. Veilig vervoer is juist dan vanwege vuurwerk, drukte en alle feesten nog belangrijker dan normaliter. Bovendien willen wij voorkomen dat mensen met drank achter het stuur plaats nemen. Raadslid Pablo Meegdes, vindt het dan ook vreemd dat op deze avond vanaf 20h00 tot 01h00 het openbaar vervoer geheel stil ligt. D66 wil daarom het college vragen in gesprek te gaan met Connexxion  en de Stadsregio om dit volgend jaar met oud & nieuw beter te regelen.

Vragen:

  1. Klopt het dat het de bussen in de regio niet rijden tussen 20 uur en 1 uur ’s avonds?
  2. Wat is de reden dat de bussen niet rijden?
  3. Bent u met D66 van mening dat het goed zou zijn als de bussen ook op oudjaaravond zo lang mogelijk nog rijden, zodat mensen hun bestemming op deze avond ook kunnen bereiken?
  4. Bent u bereid zich in te spannen om de bussen ook op oudjaarsnacht langer te laten doorrijden? Zo ja gaat u in gesprek met Connexxion en de Stadsregio?

Motie jongerengemeenteraad aangenomen

jongerenraad

jongerenraad

In mijn vorige blog schreef ik al hoe belangrijk het is dat jongeren mee kunnen praten over hun omgeving. In december is een motie van Hap en D66 voor het instellen van een jongerengemeenteraad aangenomen in de raad. Hiermee kunnen wij straks een jongerenraad instellen voor de Haarlemmermeer. De werkgroep communicatie van de raad gaat dit nu verder uitwerken en hopelijk kan er snel een echte jongerenraad komen.
Jongeren kunnen dan hun mening geven over zaken die hen aangaan en raken.

Scholierendebat en laat jongeren meepraten

Winnaars scholierendebatGisteren namen zestien teams van vier verschillende scholen uit de polder deel aan het scholeierendebat toernooi wat de gemeenteraad jaarlijks organiseert. De hele dag werd er door jongeren in het hele raadhuis gedebatteerd over verschillende onderwerpen. De jury bestond uit raadsleden. Uiteindelijk mochten de finalisten in een volle raadszaal debatteren en reikte de burgemeester de prijs uit.Het team van het Haarlemmermeer Lyceum wist uiteindelijk de winst binnen te halen.  Ik was erg onder de indruk van de kwaliteit van het debat en de passie van de jongeren uit onze gemeente.

Als D66 vinden wij dat jongeren ook mee mogen praten over hun omgeving. Jongeren maken een groot gedeelte uit van de bevolking van Haarlemmermeer en worden vaak onvoldoende gehoord. Daarom zal D66 samen met de HAP met een motie komen om een jongerenraad in te stellen in onze gemeente. Wat ons betreft zouden zij gevraagd en ongevraagd advies mogen geven aan de raad en het college over zaken die hun aangaan.

Strengere regels voor monstertrucks in Haarlemmermeer

monstertruckDonderdag 2 oktober stelde ik in de Raad namens D66 vragen hoe het met de veiligheid is geregeld in Haarlemmermeer rond Monstertruck evenementen. Dit naar aanleiding van het monstertruck evenement in Haaksbergen waar drie doden vielen en vele zwaargewonden. Dit zijn evenementen die ook in onze ogen plaats vinden en nog mogelijk plaats zullen vinden. Wij waren benieuwd of dit tragische incident aanleiding is om nog eens naar de vergunningen voor dit soort evenementen te kijken.
De burgemeester antwoordde dat er mogelijk aanvullende voorwaarden bij dit soorten evenementen zullen worden genomen en aanscherpingen bij het verlenen van vergunningen. Zie ook bericht  dat op de voorpagina van het Haarlems Dagblad verscheen.

Ervaren hoe het is om blind of gehandicapt te zijn

Afgelopen donderdag samen mimageet Belangengroep gehandicapten op pad geweest in Haarlemmermeer samen met collega raadsleden.Dit was in het kader van de Week van de Toegankelijkheid, waarin landelijk aandacht wordt gevraagd voor toegankelijkheid voor iedereen.

Deze middag ervaren welke struikelblokken mensen met een beperking tegenkomen in de openbare ruimte. In een rolstoel ervaar je pas echt hoe onhandig soms zaken zijn aangelegd. Ook geblinddoekt met een geleide stok gelopen.

IMG-20140925-WA0003Hier ervaar je helemaal hoe belangrijk het is dat er geleide lijnen zijn en er niet opeens een reclamezuil of lantaarnpaal midden op een pad staan.  Daarna ook nog rolstoel basketball gespeeld. Een nuttige middag en belangrijk om bewust te zijn van de gevolgen die dit heeft voor de zelfstandigheid van deze groep burgers. Het moet vanzelfsprekend worden om de openbare ruimte zo in te richten dat hij voor iedereen toegankelijk is. Wij moeten ervoor waken dat in het beleid wordt meegenomen.

Lees de rest van dit bericht

Laat Haarlemmermeer in de zomer cultureel meer bruisen met evenementen

2014-08-23 15.20.19Afgelopen donderdag heb ik tijdens een sessie in de gemeenteraad gepleit om Haarlemmermeer in de zomer meer te laten bruisen. D66 zou het toejuichen als er in de zomer meer (culturele) activiteiten en evenementen in de gemeente plaats vinden.  Er zouden in de zomer leuke activiteiten voor jongeren en cultuurliefhebbers moeten zijn in de parken en pleinen van onze gemeente. De gemeente moet stimuleren dat hier meer gebeurt. Samen met de VVD pleiten wij voor een ambitieus evenementenbeleid in de toekomst.

Voorbeelden zijn de in Haarlem succesvolle parksessies in de Haarlemmer Hout, waar veel mensen op afkomen. In Haarlemmermeer zijn er wel kleine initiatieven, zoals de buitenbioscoop in Vijfhuizen en natuurlijk het grotere Meerlive. D66 wil dat er ook meer initiatieven in Haarlemmermeer ontstaan.
Het mooiste is als deze initiatieven vanuit de bevolking en ondernemingen zelf komen.Als deze initiatieven niet vanuit de bevolking komen dan zouden de podia, zoals Duycker hier een rol in kunnen spelen . Immers zij hebben de ervaring en de expertise.In de culturele podia staan tot september geen activiteiten gepland, waardoor het aanbod in de zomer in de gemeente zeer beperkt is. Bovendien trekken de inwoners in de zomer naar buiten en laat Haarlemmermeer nu prachtige parken en pleinen hebben, waar leuke en interessante activiteiten georganiseerd kunnen worden. D66 wil dat hier meer gebruik van wordt gemaakt in de zomer. Dit hoeft niet gelijk op het niveau van mysteryland dit mag ook kleinschalig en gratis toegankelijk.

Het is ook belangrijk te erkennen dat festivals een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de gemeente, het culturele klimaat en de economie.

60.000 bezoekers genoten in augustus van Mysteryland in de zon van  onze prachtige parken
Deze bezoekers kwamen van binnen en buiten Haarlemmermeer
Als ze binnenkwamen stond er een plaatsnaam bord met Mysteryland gemeente Haarlemmermeer iedereen ging hier mee op de foto. Dit is enorme promotie van de gemeente

Positief zijn wij dat de organisaties die nu in deze sector ondernemen professioneel en zijn en goed zorgen voor buurt en omgeving. Verder zijn zij alleszins bereid om de dialoog aan te gaan met het gemeentebestuur en bewoners.

Amsterdam heeft meer dan 300 festivals op jaarbasis is het niet mogelijk te kijken welke festivals hier ook plaats zouden kunnen vinden of in Amsterdam buiten de boot vallen.

Vergunningen

In het Haarlemmermeers nieuwsblad stond dat een subsidie  aanvraag van 117,20 voor koningsdag vijf formulieren moesten worden ingevuld. Dit moet eenvoudiger kunnen. Hoe zit het met vergunningen voor evenementen en kan dit niet eenvoudiger?

Mysteryland

Tot slot nog terugkomend op mysteryland. De gemeente wil de mogelijkheid bieden het evenement uit te breiden naar 2 dagen. Hier zijn wij positief over, mits de overlast niet verder toeneemt. Want eigenlijk is het zonde dat de parken 3 weken zijn afgesloten voor een evenement van maar 1 dag. Nu begrijpen wij dat er een overnachtingsmogelijkheid komt voor 5000 bezoekers, terwijl het festival 60.000 bezoekers trekt. Hoe zit dit?  Is dit aantal niet te laag?
Betekent dit nu ook dat er een nachtprogramma komt?

Antwoorden op vragen over recylcing elektrische apparaten

electronisch afvalOp 28 juli 2014 stelde ik namens de fractie D66 schriftelijke vragen over inzameling en recycling van elektrische apparaten. Inmiddels heeft het College antwoord gegeven op de vragen, zie onder.

Vraag 1:Bent u bekend met deze cijfers?

ja, wij zijn bekend met de cijfers van de benchmark van Wecycle over de afgifte van elektrische apparaten (e-waste) door de gemeenten via milieustraten.

Vraag 2; Heeft u een verklaring voor de terugloop van het aantal kg opgehaalde gebruikte apparaten en waarom Haarlemmermeer onder het landelijk gemiddelde ophaalt?

ja, de cijfers van Wecycle inzamelpunten worden slechts gerelateerd aan de gemeentelijke inzamelpunten. Dit beperkte uitgangspunt geeft geen inzicht in het aantal aangeleverde apparaten bij andere inzamelpunten, zoals winkels en kringloopwinkels, en kan daarom ook nooit de onderlegger voor ons beleid zijn. Verder zijn wij verheugd dat er een terugloop is wat betreft de inzameling en recycling van gebruikte elektrische apparaten ten opzichte van 2010. Immers, het feit dat er minder kilo’s worden ingezameld, kan ook duiden dat er minder e-waste is dan in 2010 als gevolg van verlenging van de levensduur van apparaten en hergebruik. Daarom zijn wij blij met initiatieven zoals het repair café.

Vraag 3: Welke inspanningen gaat de gemeente verrichten om dit op het niveau van het landelijk gemiddelde te krijgen?

geen, wij richten onze energie op duurzaam hergebruik van producten (afvalpreventie). Door middel van verlenging van de levensduur van apparaten en hergebruik pogen wij de cijfers verder te laten dalen.

Vraag 4:Vindt u dat Meerlanden voldoende inspanningen verricht? En zouden extra inzamelpunten voor de inwoners tot een beter resultaat kunnen leiden?

Meerlanden voert de inzameling van elektrische apparaten uit conform de met de gemeente gesloten overeenkomst voor Afvalverwijdering. De producenten en importeurs hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting verantwoord te laten inzamelen en recyclen. Deze verantwoordelijkheid komt voort uit Europese wetgeving over WEEË (Waste of Electric and Electronic Equipment). Hieruit voortvloeiend kunnen alle afgedankte apparaten in principe worden ingeleverd waar deze producten worden aangeschaft, dat zijn voldoende inzamelpunten.
Er zijn voldoende van dit soort inzamelpunten aanwezig om tot een goed resultaat te komen, waarbij de gemeente nog extra mogelijkheden biedt om elektronische apparaten op de milieustraten aan te leveren.

Vraag 5: In de Europese richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is een doelstelling afgesproken om 17 kg op te halen in 2019. Hoe denkt het college dit te gaan realiseren?

Antwoord: de doelstelling is van toepassing op de producenten van elektrische en elektronische apparatuur en niet op de gemeente. Naast inzameling via de gemeente (milieustraat en chemokar) zamelen producenten in via winkels en andere kanalen.

Subsidie topsport faciliteiten provincie, kans voor Haarlemmermeer

pioneersIn de vergadering voor het reces stelde ik het college mondelinge vragen over een subsidie van ruim 600.000 die de provincie heeft vastgesteld voor topsportfacilteiten.

De subsidie kan worden aangevraagd voor twee soorten investeringen:

* investeringen in sportaccommodaties in Noord-Holland die ertoe leiden dat de sportaccommodatie geschikt wordt als topsportaccommodatie;
*investeringen in bestaande topsportaccommodaties in Noord-Holland.

De subsidie moet worden aangevraagd.voor september, dus haast is geboden. Het zou mooi zijn als er in Haarlemmermeer gebruik zou kunnen worden gemaakt van deze subsidie door een sportclub. 
De volgende dag had ik toevallig een clinic met de gemeenteraad bij de Pioneers en zij zouden graag een indoor-trainingsvoorziening willen.
Benieuwd of er nog meer sporten in Haarlemmermeer gebruik willen maken van deze mooie kans. 

%d bloggers liken dit: