Categorie archief: media

Leuk initiatief mediaprijs Noord-Holland

bekerLeuk initiatief vanuit de voormalige programmaraad Noord-Holland. Ken jij mensen die hier gebruik van willen maken, wijs ze dan aub op deze prijs van 2000 euro voor interessante media initiatieven!

Op 31 december 2013 werd, als gevolg van de nieuwe mediawet, de  Programmaraad Noord-Holland opgeheven. De leden van deze regionale programmaraad hebben de wens uitgesproken om de ontwikkelingen op mediagebied, in de meeste brede zin, in de provincie Noord-Holland een blijvende steun te bieden. Daartoe is de Stichting Mediaprijs Noord-Holland opgericht. Deze stichting heeft met ingang van dit jaar een mediaprijsvraag ingesteld voor jongeren tot 30 jaar die wonen, studeren of werkzaam zijn in de provincie Noord-Holland.

De uitdaging is om, individueel of met een groep, een creatief mediaplan te maken, waarbij de inzenders er naar dienen te streven om dit plan, op de een of andere wijze,  uitgevoerd te krijgen.

Het thema van het in te dienen mediaplan kan in de meeste brede zin uitgevoerd worden. Er zijn géén beperkingen, in de zin van uitsluitend geschreven media, beeld of geluid of welke andere vorm ook van creatieve media-uitingen.

De te winnen prijs van € 2.000,- (twee duizend euro) dient als een substantiële bijdrage in de kosten van de opzet en de uitvoering van het gekozen project.

Alle voorwaarden en eisen om aan deze prijsvraag deel te nemen staan uitgebreid vermeld in het reglement van de Stichting Mediaprijs Noord-Holland.

Uiterlijk 1 april 2015 moeten de inzending in het bezit zijn van de jury van de Stichting Mediaprijs Noord-Holland: mediaprijsnh@gmail.com.

%d bloggers liken dit: