Categorie archief: D66

Artikelen en stelling in de media over recycling electrische apparaten

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen die ik aan het college stelde namens de D66 fractie over de inzameling en recycling van elektrische apparatuur verscheen onderstaand artikel in het Haarlems Dagblad en een artikel op dichtbij.nl. Op dichtbij.nl is ook er een stelling geplaatst: Ik recycle mijn elektrische apparaten. Gelukkig doet drie kwart van degene die de poll in hebben gevuld aan recycling van hun apparaten.
Interessant idee uit de reacties is om ook jaarlijks een ophaal ronde toe doen voor elektrische apparatuur, zoals wij ook een takkenronde doen. 
Komende zondag ben ik te gast bij meerradio om 12.45 uur om hier verder over te praten. 

Artikel Haarlems Dagblad van Richard Walraven:

D66 wil uitleg over teleurstellende inzameling elektrische apparaten electronisch afvalHaarlemmermeer

Volgens de ’ranglijst’ van Wecycle, dat zich bezig houdt met de inzameling en recycling van elektrische apparatuur, heeft Haarlemmermeer over het afgelopen jaar ’code oranje’ gescoord. De poldergemeente scoort landelijk gezien ruim beneden het gemiddelde. Reden voor D66-raadslid Pablo Meegdes om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B en W.

‘Zijn er wel voldoende wegbrengpunten?’

Volgens Wecycle is er per inwoner gemiddeld 3,1 kilo aan gebruikte apparaten ingezameld. Een flinke terugloop ten opzichte van 2010, toen dat nog 3,8 kilo was. En dat terwijl gemiddeld in Nederland 4,5 kilo per inwoner wordt ingezameld.

Een pijnlijke constatering voor de gemeente Haarlemmermeer die zich juist zo voorstaat op duurzaamheid en innovatieve duurzame ontwikkelingen. Binnen de gemeentelijke politiek is D66 daar een van de voortrekkers in en heeft het in John Nederstigt bovendien de wethouder geleverd (zowel in het huidige als het vorige college) met duurzaamheid in de portefeuille. ,,Ik ben geschrokken van die cijfers voor Haarlemmermeer. De bedoeling is juist om meer te recyclen en niet minder. Bovendien willen we op dit gebied juist voorop lopen, maar we blijven achter bij het landelijk gemiddelde’’, aldus Meegdes, die er bovendien fijntjes aan refereert dat er in een Europese richtlijn is afgesproken in 2019 17 kilo per inwoner in te zamelen. ,,Daar zijn we nog heel ver vandaan.’’

De D66-politicus wil van het college weten hoe de negatieve tendens kan worden omgebogen. ,,Wat doen andere gemeentes beter of anders dan wij? Wat is de verklaring voor de lage score? En hoe kunnen we onze inspanning verbeteren? Dat zijn de vragen waar ik uitleg over wil van het college.’’

Zelfs heeft Meegdes wel een idee waar de verklaring, of althans een deel daarvan, zou kunnen zitten. ,,Ik vraag me bijvoorbeeld af of er wel voldoende wegbrengpunten zijn in Haarlemmermeer Dat kan nu alleen bij Meerlanden in Rijsenhout, maar dat is misschien wat weinig voor een gemeente van deze omvang. Maar wellicht zijn er hele andere verklaringen voor deze teleurstellende score. Daarom vragen we het college juist om dit te laten onderzoeken.’’Bron: Haarlems Dagblad

Schriftelijke vragen over inzameling en recycling van elektrische apparaten in Haarlemmermeer

electronisch afvalVolgens Wecycle, dat zich bezig houdt met de inzameling en recycling van elektrische apparaten, heeft de gemeente Haarlemmermeer code oranje als het gaat om de inzameling van afgedankte producten.[1] Deze op één na slechtste code heeft te maken met het feit dat er in Haarlemmermeer gemiddeld 3,1 kilo per inwoner aan gebruikte apparaten wordt ingezameld. Dit is een terugloop ten opzichte van 2010 toen er in Haarlemmermeer nog 3,8 kilo per inwoner werd ingezameld en helemaal laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 4,5 kilo per inwoner. De Europese doelstelling is om 17 kg op te halen in 2019[2].  Daarom heb ik de volgende vragen gesteld aan het college.

1. Bent u bekend met deze cijfers?
2. Heeft u een verklaring voor de terugloop van het aantal kg opgehaalde gebruikte apparaten en waarom Haarlemmermeer onder het landelijk gemiddelde ophaalt?
3. Welke inspanningen gaat de gemeente verrichten om dit op het niveau van het landelijk gemiddelde te krijgen?
4. Vindt u dat Meerlanden voldoende inspanningen verricht? En zouden extra inzamelpunten voor de inwoners tot een beter resultaat kunnen leiden?
5. In de Europese richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)  is een doelstelling afgesproken om 17 kg op te halen in 2019. Hoe denkt het college dit te gaan realiseren?

[1] 18 juli meerradio  http://www.meerradio.nl/article/code-oranje-voor-haarlemmermeer

[2] Nota  van B&W 2014.0005605   Voortzetting samenwerking Wecycle

Subsidie topsport faciliteiten provincie, kans voor Haarlemmermeer

pioneersIn de vergadering voor het reces stelde ik het college mondelinge vragen over een subsidie van ruim 600.000 die de provincie heeft vastgesteld voor topsportfacilteiten.

De subsidie kan worden aangevraagd voor twee soorten investeringen:

* investeringen in sportaccommodaties in Noord-Holland die ertoe leiden dat de sportaccommodatie geschikt wordt als topsportaccommodatie;
*investeringen in bestaande topsportaccommodaties in Noord-Holland.

De subsidie moet worden aangevraagd.voor september, dus haast is geboden. Het zou mooi zijn als er in Haarlemmermeer gebruik zou kunnen worden gemaakt van deze subsidie door een sportclub. 
De volgende dag had ik toevallig een clinic met de gemeenteraad bij de Pioneers en zij zouden graag een indoor-trainingsvoorziening willen.
Benieuwd of er nog meer sporten in Haarlemmermeer gebruik willen maken van deze mooie kans. 

Naar plek 4 op kandidatenlijst D66 Haarlemmermeer

d66logoWow, ik ben van plek 6 op de advieslijst naar plek 4 gestegen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer! Ik ben enorm blij en vereerd in het vertrouwen dat ik heb gekregen van de leden van D66 Haarlemmermeer. Bij D66 kunnen alle leden stemmen en de volgorde van de lijst mede bepalen na het stemadvies.

Door dit resultaat is de kans groter geworden dat ik uiteindelijk in de gemeenteraad terecht kom. Uiteraard zullen wij de komenden maanden daar hard campagne voor moeten voren.

Zie onder het hele dreamteam van D66 Haarlemmermeer. Ik weet zeker dat wij met dit team mooie dingen voor Haarlemmermeer kunnen bereiken.

Hier de top 9  voor de verkiezingen:
1. Denise Abbas
2. John C Nederstigt
3. Joost Koomen
4. Pablo Meegdes
5. John Jhinnoe
6. Martin Meiland
7. Karin Bouman
8. Rob de Nooijer
9. Kees Mulder

Plek 6 op de kandidatenlijst D66 Haarlemmermeer, stem mij omhoog!

afbeelding portretDe stem adviescommissie heeft de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2014 in Haarlemmermeer. Dit heeft een mooie lijst met hele goede kandidaten opgeleverd, waar ik op een eervolle zesde plaats sta. Dat is een mooie plek op de lijst, maar biedt nog geen garanties voor een uiteindelijke plek in de gemeenteraad. D66 haalde in 2010 5 zetels en is college partij met wethouder John Nederstigt, die nummer twee op de lijst staat.

Uiteindelijk beslissen bij een democratische partij als D66 de leden van de afdeling de uiteindelijke volgorde op de lijst. Ik roep de leden dan ook  op om  gebruik  te maken van hun stemrecht!

De komende periode zal ik intern campagne gaan voeren om te zorgen dat ik mogelijk nog wat kan stijgen op de lijst. Via deze blog zal ik als kandidaat en hopelijk ook als raadslid mijn ervaringen en visie met jullie delen.  Lees hier  waarom ik graag raadslid wil worden voor D66. Hier vind je een aantal referenties. Ik ga er alles aan doen om voor D66 een goed verkiezingsresultaat te halen en in de jaren daarna te zorgen dat we de speerpunten uit het programma bereiken. Nu vooruit!

Hier wat de advies commissie over mij schreef:

Kandidaat Pablo Meegdes (1976) ‘gaat’ in de nieuwe fractie voor vernieuwing, voor een betere zichtbaarheid, voor een optimale inzet van de sociale media en voor een permanente campagne. Als bestuurskundige van huis uit heeft hij zich binnen D66, en professioneel, ook op dit terrein gespecialiseerd, laatstelijk bij de campagne voor de gemeenteraadsfractie van Haarlem, waar hij ook verkiesbare kandidaat was, tot hij verhuisde naar Haarlemmermeer. Meegdes is erg mediagericht, een belangstelling die niet alleen in zijn loopbaan tot uitdrukking komt, maar zeker ook in zijn D66 curriculum. Professioneel brengt hij de ervaring mee uit zijn lange loopbaan als beleidsmedewerker van de Stichting Landelijk Steunpunt Programmaraden. Hij heeft websites opgezet, ondermeer voor een Europarlementariër, is lid van de VARA Verenigingsraad, en binnen D66 sinds een jaar bestuurslid in de thema afdeling media. Meegdes was eerder kandidaat voor Provinciale Staten Noord-Holland (2011). Gezien het feit dat de sociale media, steeds in verandering, in toenemende mate bepalend zijn voor de profilering van politieke partijen, zijn wij blij dat we in de fractie van Meegdes’ deskundigheid kunnen profiteren. Meegdes werkt sinds twee jaar als fractiemedewerker voor de gemeenteraadsfractie, met als opdracht de fractie meer zichtbaar te maken in de sociale media.  Meegdes heeft een profiel wat jongeren aanspreekt: zijn passie voor muziek, festivals en jongeren zal de jonge kiezer van D66 aanspreken. 

De overige kandidaten op de lijst zijn:

  1. Denise Abbas, huidig fractievoorzitter
  2. John Nederstigt, wethouder
  3. Joost Koomen, raadslid
  4. John Jhinnoe, bestuurslid
  5. Karin Bouman, raadslid
  6. Pablo Meegdes, fractiemedewerker
  7. Rob de Nooijer’, raadslid
  8. Kees Mulder
  9. Martin Meiland

Maak met het openbaar vervoer(bus) reizen aantrekkelijker

Vorige week ging ik weer eens met de bus naar een afspraak en toen viel mij op hoe slecht de voorzieningen zijn voor busreizigers in Haarlemmermeer.

Er is de afgelopen periode veel geld geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Haarlemmermeer. Dat is niet zo gek want er zijn veel mensen die in Haarlemmermeer wonen en elders werken en andersom. Haarlemmermeer is met Nieuwegein de gemeente die de meeste forenzen ontvangt.
Toch valt het op dat je als busreiziger vaak in de kou, wind en regen moet staan. Voor mensen die op de bus moeten wachten op station Hoofddorp betekent dit een aantal minuten overgeleverd zijn aan gure wind tijdens het wachten. Overigens ook als treinreiziger sta je op het station ook in de wind.  De haltes van de zuidtangent/r-net zijn een uitzondering en wel prima in orde.
Afbeelding

Als de politiek en de openbaar vervoer maatschappijen willen dat meer mensen met het openbaar vervoer gaan reizen dan zullen deze voorzieningen beter moeten worden, zodat de bus een  goed alternatief wordt voor de warme auto.
Bij halte de Hoek is zelfs helemaal geen hokje of iets voor wachtenden busreizigers. Zie de foto hieronder.  Wellicht kennen jullie nog meer voorbeelden in Haarlemmermeer waar je als busreiziger in de kou staat?

Afbeelding

Tijd voor een representatief digipanel in Haarlemmermeer

digipanelPolitici hebben de neiging te roepen dat zij weten wat de bevolking wil. Zo is er een partij in Haarlemmermeer die constant roept dat de bevolking geen windmolens wil. Bij navraag blijken zij dit te baseren op gesprekken die zij met enkele mensen hebben gevoerd.  Wat zou het fijn zijn als politici dit  soort opmerkingen ergens op konden en zouden  baseren. Een andere lokale partij de Hap is inmiddels een enquête begonnen over dezelfde windmolens. Dit is een goed initiatief. Alleen een open enquête uitvoeren waar iedereen aan mee kan doen zorgt ervoor dat mogelijk vooral de voor- en tegenstanders zich zullen gaan roeren. De vraag is dan ook of zo’n soort enquête een goed beeld geeft over de mening van de Haarlemmermeerse bevolking. Hoe dan wel?

Digipanel

De gemeente Haarlemmermeer zou net als de gemeente Haarlem een groot digpanel moeten instellen. Hier kunnen alle burgers van Haarlemmeer zich dan voor aanmelden. Dit vergroot dus ook de betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente. Zeker als de gemeente dit digipanel regelmatig raadpleegt over allerlei vraagstukken. Dit kan op verzoek van de gemeenteraad zijn over een specifiek onderwerp of vanuit het gemeentelijk apparaat. Hiermee zorg je ook dat de vraagstelling onafhankelijk is van de politieke voorkeur van een specifieke partij. In een gemeente waar er zoveel verschillende kernen zijn, kan ook een specifieke kern over een onderwerp wat daar speelt worden geraadpleegd.  Doordat het digipanel over verschillende onderwerpen wordt geraadpleegd, is er minder kans dat alleen sterke voor- en tegenstanders zich zullen roeren.  Bovendien als een digipanel zoals in Haarlem ruim 2500 mensen bevat, kan je echt een goed beeld vormen hoe in Haarlemmermeer tegen bepaalde onderwerpen wordt aangekeken. Nu nog wordt vaak met vertegenwoordigers van wijkraden overlegd, maar veel beter is het als je een veel grotere groep mensen kunt bereiken die niet altijd bij dat soort vergaderingen aanwezig is.
Dit is een manier zoals ik denk hoe je burgers beter en op een modernere manier bij de gemeente kunt betrekken en de politiek echt kan weten wat er onder de bevolking leeft.

Update
Door Tim van Essen werd ik er op gewezen dat Haarlemmermeer wel een digipanel heeft zie hier.  Echter het laatste onderzoek is uit 2010 en de link om je aan te melden werkt niet.  Er blijft dus wel werk aan de winkel.

 

Verkiezingen op komst

Op 2 maart zijn er verkiezingen voor provinciale staten. Ik sta op plek 19 lijst 6 D66!
Deze verkiezingen zijn belangrijk! D66 wil er in de provincie voor zorgen dat er niet bezuinigd wordt op openbaar vervoer, dat er een goed evenwicht is tussen bebouwing en groen en het er in de provincie veel transparanter aan toe gaat(remember Landsbanski). Lees hier het verkiezingsprogramma

Persoonlijk wil ik mij o.a. inzetten voor de belangen voor jongeren en minderheden. Het wordt bijvoorbeeld echt tijd dat er een goed nachtnet komt en er voldoende woningen zijn voor starters. Zie hier waarom ik kandidaat ben voor D66.

Indirect wordt er bij deze verkiezingen ook gestemd voor de Eerste kamer. Belangrijk is dat het kabinet met de steun van PVV van Wilders geen meerderheid krijgt in de Eerste Kamer. De bezuinigingen op cultuur, onderwijs en openbaar vervoer moeten worden teruggedraaid en de echt noodzakelijke veranderingen worden doorgevoerd. Om een kans te maken om in de Staten te komen, heb ik jullie hulp/stem nodig.
Heb je een facebook account laat dan weten dat je op mij gaat stemmen op 2 maart:Klik hier

Als je twitter hebt laat dan weten dat je op 2 maart op Pablo Meegdes stemt

Gezakt naar plek 19 op kandidatenlijst Provinciale Staten D66

Gisteren kreeg ik de uitslag te horen van de interne verkiezingen voor de kandidatenlijst voor provinciale staten voor D66. Helaas is het niet gelukt om te stijgen op de lijst, maar ben ik zelfs een plek gedaald op de lijst naar plek 19. Ik wist dat het een moeilijke opgave zou zijn om te stijgen op de lijst, aangezien de stem-adviescommissie mij op plek 18 had geplaatst.  Meer dan de helft van de leden heeft dit stemadvies zonder wijzigingen gevolgd. Een ander gedeelte heeft het stemadvies grotendeels gevolgd. Ik had hoop via “sociale media” iets te stijgen op de lijst, maar helaas.
Ik heb veel steun gekregen en wil iedereen daarvoor bedanken!
De lijst bestaat uit uitstekende kandidaten en wens ze allemaal veel succes toe.Zie hier de uiteindelijke lijst.

Ik hoop op een goed resultaat bij de verkiezingen, zodat D66 met velen in de Provinciale Staten komt. Deze verkiezingen worden extra belangrijk, omdat aan de hand van de uitslag van de verkiezingen de Eerste Kamer wordt samengesteld. Die kan ervoor zorgen dat onzalige plannenn als de BTW verhoging voor cultuur kunnen worden tegengehouden. De huidige regering met PVV heeft hier geen meerderheid en het zou mooi zijn als dat zo blijft!

Communicatie moet beter!

Afgelopen vrijdag mocht ik mij presenteren voor de leden van D66 in Alkmaar. Helaas bleken weinig leden de moeite te hebben genomen naar Alkmaar af te reizen. De verkiezingen van de Staten leeft nog niet heel erg onder de leden. Dit heeft in mijn ogen ook te maken dat er de afgelopen jaren door de huidige (kleine) fractie weinig gecommuniceerd werd wat er in de fractie is gebeurd. Er was een website waar niks op gebeurde en er werd niet bericht uit de Staten door de fractie aan de leden en inwoners.  Waarom niet om de 2 maanden een nieuwsbrief wat er in de Staten speelt voor de leden?!  Als ik gekozen wordt zal dit zeker veranderen! Wat mij betreft zal in de nieuwe fractie communicatie een speerpunt zijn en een onderdeel van alles wat wij doen.

Ik zal proberen de leden zoveel mogelijk te informeren over wat er speelt in de provincie en hen hierbij proberen te betrekken. De vele leden in de provincie hebben veel kennis in huis en weten het beste wat er in hen regio speelt. Het is belangrijk hiervan gebruik te maken. Wat mij betreft gaat fractie de provincie in en zullen wij geregeld spreekuren houden in de regio en nauw overleggen met de verschillende afdelingen.  Ik zal als Statenlid in ieder geval geregeld een twitter spreekuur houden.

Inwoners
Daarnaast is het ook belangrijk dat de fractie niet alleen met de leden communiceert, maar ook met de inwoners over wat er speelt in de provincie.  Het moet voor de inwoners zichtbaarder worden wat de D66 fractie vindt en waar zij voor staat  Je zal dan ook geregeld persberichten de wereld in moeten sturen. Want je kan nog zo goed werk leveren in de staten, maar als niemand hier iets van ziet of hoort is dat jammer. Ook zal ik de provincie continu aanspreken dat de communicatie beter moet! Het provinciehuis in Haarlem moet open zijn!

Wat mij betreft zullen scholieren in Noord-Holland worden uitgenodigd om het provinciehuis te bezoeken. Het is belangrijk dat scholieren leren wat er op het provinciehuis gebeurt.

Dus vind je het belangrijk dat er echt een cultuurverandering komt en dat communicatie een speerpunt wordt, stem dan op Pablo Meegdes!

%d bloggers liken dit: