Maandelijks archief: februari 2016

Samenwerking op het gebied van verwerving subsidies

Naar aanleiding van een artikel uit het VNG magazine waarin wordt gezegd dat investeren in subsidiekennis loont. heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college.  Onder meer door gebrek aan kennis lopen veel gemeenten subsidiegeld mis. Dat is jammer omdat gemeenten de laatste jaren steeds minder geld beschikbaar hebben om de hun toebedeelde taken uit te voeren.

Samenwerking

Daarom heb ik vragen gesteld aan het college of er een dergelijke vorm van samenwerking bestaat. De Gelderse gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rheden hebben het Intergemeentelijk Subsidie Bureau (IGS G5) opgericht. Het ISG is gekomen, omdat er veel geld beschikbaar is uit Europa, het rijk en de provincie, maar dat deze gelden blijven liggen door het gebrek aan kennis bij veel gemeenten.
In Europa wordt regionale samenwerking steeds belangrijker. Samenwerking binnen de stadsregio/MRA is van belang om meer te profiteren van Europese subsidies meent D66.

Cijfers
Uit het artikel van de VNG blijkt dat de ISG van de vijf samenwerkende gemeenten in 2013 voor bijna 4 miljoen euro subsidie heeft aangevraagd voor diverse gemeentelijke en gezamenlijke projecten. De samenwerkende gemeenten in Gelderland hebben op die manier circa 2 miljoen euro aan subsidies verworven. In 2014 heeft de dienst 6,8 miljoen euro binnen weten te halen. Het afgelopen jaar is er 4 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd.

%d bloggers liken dit: