Maandelijks archief: augustus 2015

Vragen over het verdwijnen van bushaltes op Schiphol-RIjk

r_net_busMet verbazing las ik de artikelen.

Daarom heb ik besloten schriftelijke vragen te stellen aan de portefeuillehouder in de Stadsregio.

Het aantal reizigers naar en via Schiphol neemt toe, de OV-bereikbaarheid voor werknemers af. Niet alleen is de Schipholtunnel vaak gestremd en daarmee de trein naar Schiphol-Centrum onbetrouwbaar, maar ook het aantal bushaltes op en rond het luchtvaarterrein lijkt nu af te nemen. Dat heeft vooral negatieve effecten voor werknemers en mogelijk werkgelegenheid. D66 is niet blij met het signaal dat dit velen geeft. Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1. Kent u deze berichten?
 1. Klopt het dat er 4 bushaltes in Schiphol-Rijk gaan verdwijnen?
 1. Bent u het met ons eens dat 4 van de 6 haltes laten verdwijnen erg veel is en dat hiermee een goede bereikbaarheid per bus van het bedrijvenpark in het geding lijkt te komen?
 1. Valt dit binnen de concessie?
 1. Hoeveel in en uitstappers zijn er bij de op te heffen haltes? Welke alternatieven ziet u voor deze werknemers?
 2. Wat de winst is van het opheffen van de haltes?
 1. De coöperatie meent dat de afstand die werknemers moeten afleggen naar hun werk te groot is. Deelt u de mening? Zo ja wat zijn de consequenties die u hier dan aan verbindt?
 1. In hoeverre zijn de gebruikers en het parkbeheer van Schiphol-Rijk betrokken bij deze beslissing? Vindt u niet dat de communicatie nu te laat en op een verkeerde manier plaats vindt naar de gebruikers?
 1. Argumentatie van de Stadsregio is dat het toekomstige Logistics Park moet worden ontsloten. Wat is de status van het park? Ziet u andere oplossingen om dit park in de toekomst goed bereikbaar te houden via het openbaar vervoer?
 1. Voor D66 is het belangrijk om ervoor te zorgen dat Schiphol-Rijk goed bereikbaar blijft voor werknemers, ook via OV. D66 wil – waar mogelijk – zelfs het OV-gebruik bevorderen, ook voor woon-werkverkeer van/naar (omgeving) Schiphol. Vindt de portefeuille houder dat ook? Zo ja, hoe kan dat worden gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?
 1. Kan de portefeuille houder aangeven hoe nu en in de toekomst voor goede OV-bereikbaarheid wordt gezorgd van alle werklocaties op en rond Schiphol?
%d bloggers liken dit: