Maandelijks archief: oktober 2014

Laat het alcoholverbod voor jongeren onder 18 geen horeca-verbod zijn

Namens de fractie van D66 heb ik vragen gesteld over jongeren van onder de 18 die niet meer de horeca in mogen om wat fris te drinken. Het lijkt erop dat het alcoholverbod voor jongeren in de praktijk een horecaverbod is geworden. Dit vinden wij ongewenst.

Hiermee jagen wij jongeren namelijk uit de kroegen de straat op, wat weer leidt tot mogelijke overlast.In een gemeente waar zoveel jongeren wonen is dit een ongewenste situatie.
Aan de andere kant begrijpen wij ook horeca ondernemers die door de nieuwe wet risisco lopen op een hoge boete bij een overtreding.
De wethouder heeft toegezegd om in overleg te gaan met de horeca ondernemers. Wij zijn benieuwd naar de resultaten van de gesprekken en zullen het onderwerp in de gaten houden.

Nogmaals laat het alcoholverbod geen horecaverbod zijn voor jongeren.

IMG_0029-0.JPG

Burgemeester zal aandacht vragen voor gevolgen van transactie op festival.

2014-08-23 15.20.19Namens D66 stelde ik schriftelijke vragen over de rechtsbescherming van drugsbezitters bij drugscontroles op festivals.Festivalbezoekers die worden aangehouden op een festival met een kleine hoeveelheid drugs op zak, krijgen vaak door het Openbaar Ministerie (OM) een transactie aangeboden die leidt tot een strafblad voor de persoon in kwestie. Vaak zijn deze mensen niet op de hoogte van de verstrekkende gevolgen van het hebben van een strafblad. Daarom vindt D66 dat op het moment dat een dergelijke transactie wordt aangeboden, uitdrukkelijk moet worden gewezen op de gevolgen.
Het college heeft nu geantwoord: dat voorzien is dat de politie personen attendeert op de mogelijkheden rond rechtsbijstand. Ons is echter niet gebleken dat specifiek wordt gewezen op de gevolgen van een transactie. De burgemeester zal hier aandacht voor vragen.

Ik ben blij met de antwoorden van het college en dat de burgemeester hier aandacht voor zal vragen. Lees hier alle vragen en antwoorden.

Heeft het college kennisgenomen van dit bericht?

Ja, wij hebben kennis genomen van dit bericht.

Werd de in het artikel omschreven methode, het aanbieden van een dergelijke transactie,ook bij Mysteryland toegepast?
Als dat niet het geval is, kan het college bij het OM navragen of het van plan is dezewerkwijze in de toekomst toe te passen bij Haarlemmermeerse festivals en de raad over het antwoord inlichten?

Ja, echter het OM was niet, zoals bij Lowlands, fysiek aanwezig bij Mysteryland. Er is gewerkt volgens de ZSM-methode (Zo Spoedig, Slim, Simpel, Samen Mogelijk) vanuit het politiebureau te Haarlem. Politie, OM, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming pakken met de ZSM-werkwijze veelvoorkomende criminaliteit aan. ZSM is in 2012 de landelijke werkwijze geworden om het proces van beoordelen, straffen en uitvoeren in elkaar te schuiven.

Wordt de burgemeester van tevoren ingelicht, op het moment dat het OM van plan is deze methode in te zetten?

Ja, de burgemeester wordt in de driehoek (overleg tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de Politie) geïnformeerd over de beleidslijn en aanpak van het OM. Het doel van het drugsbeleid bij evenementen is een adequate afhandeling van verdovende middelen zaken. Dit is gebaseerd op de OM-beleidslijn drugs bij evenementen Noord-Holland, welke past binnen de landelijke Aanwijzing Opiumwet. De focus bij evenementen in Noord-Holland ligt op het tegengaan van handel in verdovende middelen.

Welke mening is het college toegedaan over deze manier van werken door het OM?

Drugsbezit en het dealen van drugs is strafbaar. Het OM bepaalt welke lijn wordt gevolgd in de opsporing van drugs. De gemeente gaat hier niet over.

Wat is de rol van de gemeente bij dit soort procedures?

De gemeente wordt in de driehoek geïnformeerd over de aanpak van het OM.

Wordt er ter plekke voorzien in rechtsbijstand aan verdachten die een transactie krijgen aangeboden? Zo ja, hoe vaak is dit het geval?

Het OM heeft met de politie afgesproken dat de politie in alle gevallen aangehouden verdachten attendeert op de mogelijkheden rond rechtsbijstand. Dit is in overeenstemming met het geldend Europese Recht.

Deelt het college de mening van D66 dat mensen die een transactie wordt aangeboden waarzij een strafblad aan over houden, in alle gevallen zich de gevolgen van het accepteren vande transactie moeten beseffen? Zo ja, welke maatregelen kan het college treffen om dit te bewerkstelligen?

Ja, hier is in voorzien doordat de politie personen attendeert op de mogelijkheden rond rechtsbijstand. Ons is echter niet gebleken dat specifiek wordt gewezen op de gevolgen van een transactie. De burgemeester zal hier aandacht voor vragen. Het college is ook van mening dat personen zich moeten realiseren dat het voorhanden hebben van verdovende middelen strafbaar is en mogelijk strafrechtelijke gevolgen heeft.

Strengere regels voor monstertrucks in Haarlemmermeer

monstertruckDonderdag 2 oktober stelde ik in de Raad namens D66 vragen hoe het met de veiligheid is geregeld in Haarlemmermeer rond Monstertruck evenementen. Dit naar aanleiding van het monstertruck evenement in Haaksbergen waar drie doden vielen en vele zwaargewonden. Dit zijn evenementen die ook in onze ogen plaats vinden en nog mogelijk plaats zullen vinden. Wij waren benieuwd of dit tragische incident aanleiding is om nog eens naar de vergunningen voor dit soort evenementen te kijken.
De burgemeester antwoordde dat er mogelijk aanvullende voorwaarden bij dit soorten evenementen zullen worden genomen en aanscherpingen bij het verlenen van vergunningen. Zie ook bericht  dat op de voorpagina van het Haarlems Dagblad verscheen.

%d bloggers liken dit: