Maandelijks archief: juli 2014

Schriftelijke vragen over inzameling en recycling van elektrische apparaten in Haarlemmermeer

electronisch afvalVolgens Wecycle, dat zich bezig houdt met de inzameling en recycling van elektrische apparaten, heeft de gemeente Haarlemmermeer code oranje als het gaat om de inzameling van afgedankte producten.[1] Deze op één na slechtste code heeft te maken met het feit dat er in Haarlemmermeer gemiddeld 3,1 kilo per inwoner aan gebruikte apparaten wordt ingezameld. Dit is een terugloop ten opzichte van 2010 toen er in Haarlemmermeer nog 3,8 kilo per inwoner werd ingezameld en helemaal laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 4,5 kilo per inwoner. De Europese doelstelling is om 17 kg op te halen in 2019[2].  Daarom heb ik de volgende vragen gesteld aan het college.

1. Bent u bekend met deze cijfers?
2. Heeft u een verklaring voor de terugloop van het aantal kg opgehaalde gebruikte apparaten en waarom Haarlemmermeer onder het landelijk gemiddelde ophaalt?
3. Welke inspanningen gaat de gemeente verrichten om dit op het niveau van het landelijk gemiddelde te krijgen?
4. Vindt u dat Meerlanden voldoende inspanningen verricht? En zouden extra inzamelpunten voor de inwoners tot een beter resultaat kunnen leiden?
5. In de Europese richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)  is een doelstelling afgesproken om 17 kg op te halen in 2019. Hoe denkt het college dit te gaan realiseren?

[1] 18 juli meerradio  http://www.meerradio.nl/article/code-oranje-voor-haarlemmermeer

[2] Nota  van B&W 2014.0005605   Voortzetting samenwerking Wecycle

Subsidie topsport faciliteiten provincie, kans voor Haarlemmermeer

pioneersIn de vergadering voor het reces stelde ik het college mondelinge vragen over een subsidie van ruim 600.000 die de provincie heeft vastgesteld voor topsportfacilteiten.

De subsidie kan worden aangevraagd voor twee soorten investeringen:

* investeringen in sportaccommodaties in Noord-Holland die ertoe leiden dat de sportaccommodatie geschikt wordt als topsportaccommodatie;
*investeringen in bestaande topsportaccommodaties in Noord-Holland.

De subsidie moet worden aangevraagd.voor september, dus haast is geboden. Het zou mooi zijn als er in Haarlemmermeer gebruik zou kunnen worden gemaakt van deze subsidie door een sportclub. 
De volgende dag had ik toevallig een clinic met de gemeenteraad bij de Pioneers en zij zouden graag een indoor-trainingsvoorziening willen.
Benieuwd of er nog meer sporten in Haarlemmermeer gebruik willen maken van deze mooie kans. 

%d bloggers liken dit: