Maandelijks archief: juni 2014

Antwoorden op vragen kinderpardon

kinderpardonOp 9 mei stelde ik schriftelijke vragen over het kinderpardon. Vorige week ontving ik de antwoorden van het college. Het college ondersteunt het standpunt van de VNG, maar de burgemeester heeft de petitie niet ondertekend, omdat er geen kind is dat buiten het kinderpardon valt in Haarlemmermeer. Mocht dit wel het geval zijn dan zal hij het wel ondertekenen staat in de antwoorden. Ik vind het jammer dat hij niet bij de meer dan 300 burgemeesters hoort die de petitie wel ondertekenden, maar ben blij dat het college het standpunt van de VNG steunt. Zie hier de antwoorden op de vragen:

Is uw college op de hoogte van het standpunt van het VNG met betrekking tot het kinderpardon?

ja

Wat is het standpunt van de Burgemeester en het College in deze?

wij ondersteunen het standpunt van de VNG met betrekking tot het kinderpardon.

Verblijven er kinderen in Haarlemmermeer die buiten het kinderpardon vallen, maar wel onder toezicht zijn van de gemeente Haarlemmermeer? Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het en hoe gaat de burgemeester hier in de uitvoering mee om?

voor zover nu bekend verblijven er in de gemeente Haarlemmermeer geen kinderen die buiten het kinderpardon vallen.

In de berichtgeving staat dat ‘een aantal burgemeesters het initiatief genomen hebben handtekeningen te verzamelen onder collega-burgemeesters’. Heeft de burgemeester dit initiatief gesteund door dit mede te ondertekenen? Zo nee, gaat de burgemeester dit alsnog doen?

zoals voorgaand vermeld verblijft in Haarlemmermeer voor zover bekend geen kind dat buiten het kinderpardon valt. De burgemeester zal het initiatief mede ondertekenen, indien alsnog blijkt dat in de gemeente Haarlemmermeer een kind verblijft, dat buiten het kinderpardon valt.

Antwoorden op vragen Kytopia naar Haarlemmermeer

AfbeeldingEen aantal weken geleden stelde ik het college schriftelijke vragen over de mogelijkheden om Kyteman en Kytopia naar Haarlemmermeer te halen naar aanleiding van het bericht dat  hij zijn oefen- en bedrijfsruimte ‘Kytopia’ in Utrecht kwijtraakt. Inmiddels lijkt het erop dat Kyteman in het leegkomende pand van Tivoli gaat trekken. Dit lijkt mij een mooie oplossing, maar mocht dit nu niks worden dan kan hij zich bij de gemeente Haarlemmermeer meldden en kunnen wij kijken of iets mogelijk is in deze gemeente. Zie hier de antwoorden op mijn vragen van het college.

 Is het college bereid te kijken of er mogelijk leegstand van kantoren of andere gebouwen waar Kyteman c.s. zou kunnen intrekken in Haarlemmermeer?

Er ligt geen verzoek en er is geen gemeentelijk beleid om op ad hoc-basis – bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen uit de pers – kunstenaars elders in den lande te benaderen over mogelijke vestiging in deze gemeente. Op het moment dat een cultureel ondernemer zelf met een initiatief komt, gaan we daar serieus naar kijken.

Is het college het met D66 eens dat de eventuele komst van Kyteman en zijn muzikale vrienden een toegevoegde waarde is voor het culturele leven in Haarlemmermeer?

Vestiging van een landelijk geprofileerd opererende artiest met zijn bedrijf in onze gemeente kan toegevoegde waarde voor het lokale culturele leven hebben alsook een bijdrage leveren aan de uitstraling van de gemeente. Dit veronderstelt wel dat de betreffende kunstenaar een binding met de lokale gemeenschap heeft of ontwikkelt, en dat de kunstenaar gemotiveerd is om zijn binding uit te dragen. Daarom hechten wij eraan dat artiesten zichzelf aanmelden.

Wil het college onderzoeken of er leegstaande gebouwen zijn die als creatieve broedplaatsen zouden kunnen dienen ?

Het in de vraag bedoelde onderzoek maakt deel uit van het gemeentelijk broedplaatsenbeleid. Het broedplaatsenbeleid heeft inmiddels in het Kunstfort een aantal met name voor beeldend kunstenaars en andersoortige kleinschalige creatieve bedrijven geschikte bedrijfsruimtes opgeleverd. In de nu lopende eerste uitvoeringsperiode van de nieuwe Cultuurnota (t/m 2016) wordt het broedplaatsenbeleid verder verbreed. Bij het zoeken naar leegstaande panden met specifieke potentie voor cultuurbedrijven wordt een verbinding gemaakt met leegstand in kantoren en bedrijven.

%d bloggers liken dit: