Maandelijks archief: april 2014

Nog leegstand voor Kytemans Orchestra in Haarlemmermeer?

Kyteman en zijn orkest hebben te horen gekregen dat hij zijn oefenruimte en studio Kytopia in Utrecht binnenkort moet verlaten. Hierdoor staan hij en veertig andere muzikanten op straat. D66 wil dat de gemeente onderzoekt of er mogelijk leegstaande panden in Haarlemmermeer zijn waar hij zou kunnen intrekken en daarom heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college.Het zou immers geweldig zijn als een gerenommeerde artiest als Kyteman met zijn muzikale vrienden zijn muzikale hoofdkwartier in Haarlemmermeer zou vestigen.Dit is zowel goed voor de cultuur en pakt gelijk ook de leegstand aan in Haarlemmermeer.

Kyteman en zijn orkest, speelden op alle grote festivals en hij won o.a. de popprijs. Ook andere bekende muzikanten woonden en hadden hun oefenruimtes en studio in Kytopia.

Afbeelding

Schriftelijke vragen:

Is het college bereid te kijken of er mogelijk leegstand van kantoren of andere gebouwen is waar Kyteman c.s. zou kunnen intrekken in Haarlemmermeer?

Is het college het met D66 eens dat de eventuele komst van Kyteman en zijn muzikale vrienden een toegevoegde waarde is voor het culturele leven in Haarlemmermeer?

Wil het college onderzoeken of er leegstaande gebouwen zijn die als creatieve broedplaatsen zouden kunnen dienen?

Haarlemmermeer zonder coffeeshop?

Afbeelding Haarlemmermeer had maar 1 coffeeshop en nu dreigt deze laatste coffeeshop ook nog te verdwijnen. De coffeeshop moet sluiten op last van de burgemeester, de ondernemer komt niet door de wet bibob.  Ik maak mij erg zorgen over de gevolgen van deze sluiting. Als de coffeeshop Superfly inderdaad dichtgaat op 15 april, betekent dit dat er vanaf die datum geen enkele legale coffeeshop meer is in Haarlemmermeer waar mensen softdrugs kunnen kopen. Deze sluiting kan leiden tot dealen en illegale straathandel, wat weer tot extra politie-inzet leidt. Er zijn nog steeds veel inwoners die een joint willen roken en nu aangewezen worden op straatdealers of buiten de gemeentegrenzen hun rookwaar moeten halen. Haarlem, een bijna even grote gemeente als Haarlemmermeer, heeft 17 coffeeshops. Hopelijk komt er snel weer een coffeeshop die door alle beoordelingen komt.”

%d bloggers liken dit: