Maandelijks archief: augustus 2013

Tijd voor een representatief digipanel in Haarlemmermeer

digipanelPolitici hebben de neiging te roepen dat zij weten wat de bevolking wil. Zo is er een partij in Haarlemmermeer die constant roept dat de bevolking geen windmolens wil. Bij navraag blijken zij dit te baseren op gesprekken die zij met enkele mensen hebben gevoerd.  Wat zou het fijn zijn als politici dit  soort opmerkingen ergens op konden en zouden  baseren. Een andere lokale partij de Hap is inmiddels een enquête begonnen over dezelfde windmolens. Dit is een goed initiatief. Alleen een open enquête uitvoeren waar iedereen aan mee kan doen zorgt ervoor dat mogelijk vooral de voor- en tegenstanders zich zullen gaan roeren. De vraag is dan ook of zo’n soort enquête een goed beeld geeft over de mening van de Haarlemmermeerse bevolking. Hoe dan wel?

Digipanel

De gemeente Haarlemmermeer zou net als de gemeente Haarlem een groot digpanel moeten instellen. Hier kunnen alle burgers van Haarlemmeer zich dan voor aanmelden. Dit vergroot dus ook de betrokkenheid van de inwoners bij de gemeente. Zeker als de gemeente dit digipanel regelmatig raadpleegt over allerlei vraagstukken. Dit kan op verzoek van de gemeenteraad zijn over een specifiek onderwerp of vanuit het gemeentelijk apparaat. Hiermee zorg je ook dat de vraagstelling onafhankelijk is van de politieke voorkeur van een specifieke partij. In een gemeente waar er zoveel verschillende kernen zijn, kan ook een specifieke kern over een onderwerp wat daar speelt worden geraadpleegd.  Doordat het digipanel over verschillende onderwerpen wordt geraadpleegd, is er minder kans dat alleen sterke voor- en tegenstanders zich zullen roeren.  Bovendien als een digipanel zoals in Haarlem ruim 2500 mensen bevat, kan je echt een goed beeld vormen hoe in Haarlemmermeer tegen bepaalde onderwerpen wordt aangekeken. Nu nog wordt vaak met vertegenwoordigers van wijkraden overlegd, maar veel beter is het als je een veel grotere groep mensen kunt bereiken die niet altijd bij dat soort vergaderingen aanwezig is.
Dit is een manier zoals ik denk hoe je burgers beter en op een modernere manier bij de gemeente kunt betrekken en de politiek echt kan weten wat er onder de bevolking leeft.

Update
Door Tim van Essen werd ik er op gewezen dat Haarlemmermeer wel een digipanel heeft zie hier.  Echter het laatste onderzoek is uit 2010 en de link om je aan te melden werkt niet.  Er blijft dus wel werk aan de winkel.

 

%d bloggers liken dit: