Maandelijks archief: april 2010

Amendementen verkiezingsprogramma D66

Afgelopen week is het D66 verkiezingsprogramma verschenen. Daar staan een hoop nuttige en belangrijke zaken in en waar ik mij in grote mate in kan vinden. In het hoofdstuk over cultuur en media staan 2 zaken in waar ik mij minder in kan vinden.

Gelukkig heb je als lid van D66 het recht om amendementen in te dienen bij het verkiezingsprogramma.

Samen met Filip Joele,  voorzitter van de programmaraad Haarlem,  heb ik besloten om de volgende amendementen in te dienen op het verkiezingsprogramma . Deze worden vanavond besproken tijdens de ledenvergadering van D66 Haarlem. Hopelijk worden ze daar aangenomen en zullen ze uiteindelijk worden ingebracht tijdens het grote D66 congres op 16 en 17 april.

Huidige tekst:

Onafhankelijke nationale programmaraad. D66 wil een onafhankelijke nationale programmaraad. Deze neemt de plaats in van de meer dan 50 regionale programmaraden en moet de pluriformiteit van het aanbod in het wettelijk basispakket garanderen. De kijker moet zelf de volgorde van zijn voorkeurszenders kunnen bepalen en niet de distributeur.

Nieuwe tekst:

Consumenteninvloed op de kabel via Regionale Programmaraden. D66 wil een aantal onafhankelijke en regionale programmaraden die de kijkers vertegenwoordigen. Deze nemen de plaats in van de ruim 50 bestaande programmaraden en moeten zorgen voor een breed en divers aanbod in het analoge en digitale basispakket.
De kijker moet zelf de volgorde van zijn voorkeurszenders kunnen bepalen en niet de distributeur.

Motivatie

De ideale situatie is als consumenten zelf hun eigen tv-pakket samenstellen. Dit is helaas (nog) niet mogelijk. Dus bepalen kabelexploitanten wat klanten te zien krijgen. Commerciële overwegingen bepalen zo mede de keuze om bepaalde zenders wel of niet door te geven. Het is belangrijk dat klanten daar democratisch tegenwicht tegen kunnen bieden. Dit kan door middel van zogenoemde ‘programmaraden’ of klantenraden. Het is goed om het recente voorstel van het kabinet op dit punt te volgen en te komen tot een aantal klantenraden per kabelexploitant, afhankelijk van de omvang en regionale spreiding van de kabelexploitant.

In Nederland blijven regionale verschillen belangrijk. Aan de Duitse grens wil men toch meer Duitse zenders zien dan in Amsterdam bijvoorbeeld. Ook moet de mogelijkheid bestaan om verschillen tussen regio’s te maken waar het de doorgifte van regionale stations betreft.

Een andere reden om geen nationale programmaraad te willen is dat de kabelexploitanten een zeer verschillend beleid voeren, dat aanleiding kan geven tot verschillende adviezen van klantenraden. De (basis)pakketten verschillen in omvang en prijs. Ook komt het voor dat bij de ene kabelexploitant een zender wel geadviseerd kan worden en bij de andere niet. Dit komt door de afspraken die tussen zenders en kabelexploitanten worden gemaakt.


Huidige tekst

Digitale televisie. Om alle marktpartijen gelijk te behandelen en ruimte te geven aan innovatieve projecten moet de analoge kabeldistributie op een ruim van te voren duidelijk gecommuniceerd moment worden afgeschakeld. Hierdoor komt een derde van de beschikbare ruimte op de kabel vrij voor nieuwe initiatieven en HDTV.

Nieuwe tekst

Digitale televisie. Om alle marktpartijen gelijk te behandelen en ruimte te geven aan innovatieve projecten moet de analoge kabeldistributie op een ruim van te  voren duidelijk gecommuniceerd moment worden afgeschakeld en pas als meer dan 85% van de toestellen is aangesloten op een digitale ontvanger. Hierdoor komt een derde van de beschikbare ruimte op de kabel vrij voor nieuwe initiatieven zoals HDTV.

Toelichting

Het is nu nog te vroeg voor afschakeling van het analoge kabelsignaal. Op dit moment heeft ongeveer 50% van de kabelklanten digitale tv. Rekening houdend met meerdere toestellen per huishouden betekent dit dat pas op ongeveer 25% van de toestellen digitaal gekeken wordt. Veel klanten zijn tevreden over het analoge pakket en willen niet gedwongen worden over te stappen naar een digitaal pakket. Consumenten moeten zeker niet verplicht worden een decoder aan te schaffen voor ieder toestel.
Het analoge pakket kan pas worden afgeschakeld als rond de 85% van de toestellen is aangesloten op een digitale kabelontvanger. Dit zal nog zeker enkele jaren duren.

%d bloggers liken dit: