Maandelijks archief: oktober 2009

Gebruik internet en zoek interactie

presentatieAfgelopen woensdag mocht ik mijzelf presenteren voor de leden van D66 in Haarlem.  Dit ging gelukkig goed. In totaal zijn er 13 kandidaten die graag op de lijst willen.  Bij D66 is het nu aan de leden om een keuze te maken.  Echter niet alle leden(270) konden aanwezig zijn op die avond. Waarom konden de leden de presentatie niet gewoon live volgen via internet? En is het debat daarna niet terug te luisteren op de website van D66? Dit is een voorbeeld waar meer gedaan kan worden met internet en dit hoeft niet heel veel te kosten.

Waarom kan ik niet de raadsvergadering van de gemeente live bekijken of  terugkijken? Dit is niet zo ingewikkeld, zelf de vergaderingen in een kleine gemeente kan ik terugkijken. Zie hier de gemeente Teylingen, waar je de vergaderingen van de raad en ook de programmaraad kan terugkijken.

Wij moeten veel meer doen met de interactieve mogelijkheden die er nu zijn, door de techniek. Waarom krijg ik geen sms of email van de gemeente als mijn paspoort of rijbewijs verloopt?

Een veel gehoorde klacht is het vele puin op straat. Laten wij eerst zorgen dat er snel overal ondergrondse vuilnisbakken komen. Als dat gedaan is, zetten wij deze op een interactieve  kaart,  en laat de Haarlemmers melden als een ondergrondse vuilnisbak vol is, zodat die gelijk geleegd kan worden.   Op die manier kunnen burgers de overheid helpen, en de overheid de burgers.

In Haarlem moet er wat gebeuren aan de bereikbaarheid. Waarom vragen wij de Haarlemmers niet hoe zij denken dat de bereikbaarheid vergroot kan worden? De Haarlemmers weten zelf het beste  waarom zij iedere dag in de file staan om Haarlem in en uit te komen en  hebben mogelijke goede oplossingen.  Wie zegt dat zij geen betere oplossing hebben dan een ambtenaar op een kantoor?

Gelukkig is de overheid, hier nu ook mee bezig. Op  de site van Erwin Blom staan een aantal voorstellen en ideeën zijn binnengekomen bij Dat Zou Handig Zijn. Dit is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken om plannen en wensen te inventariseren als het om het vrij beschikbaar maken van overheidsdata gaat. Het ministerie stelt 20.000 euro beschikbaar voor de realisatie.

Een eerste selectie van inzendingen

“Fast ticket” bij overheidsbalies

Laat burgers via DigID online op Internet of via SMS een tijdslot reserveren bij een overheidsbalie. Vergelijkbaar met het “Fast ticket” systeem wat grotere pretparken bieden voor attracties.Voorbeeld: Iemand dient zijn paspoort te verlengen. Dit wordt via Internet door hem / haar gemeld. Hij / zij krijgt een tijdslot toegewezen van 19.00 tot 19.15u. Aanvullend wordt ook informatie teruggezonden over benodigde zaken als ‘pasfoto’s’ oude legitimatie bewijzen. Bezettingsgraad parkeerplaats bij het gemeentehuis en verwachte verkeersdrukte bij het reizen naar het gemeentehuis op dat tijdstip. Voor dit laatste onderdeel kan zelfs een voorkeursroute uitgestippeld worden (uitgaand van vertrek van het woonadres.) Dit alles om nodeloos wachten op het gemeentehuis te verkorten en de doorstroming te verbeteren. (Michel Zagers)

Abonnement op veranderingen

Ik zou graag actief geïnformeerd worden bij veranderingen die mij aangaan. (Zeg maar: geen ‘pull’, maar ‘push’) Op een manier, die ik zelf kan opgeven, bijv. per sms, e-mail, of in een eigen mijn-overheid portal.
Ik denk aan vernieuwing of verandering van: verkeersregels, subsidies, bouwvoorschriften, weg-trajecten die ik gebruik, openingstijden van loketten, adres van weekmarkten, politieverordeningen, bouw- en kapvergunningen in mijn buurt, reisadviezen, openstelling natuurgebieden, openbare recreatie, nieuwe opleidingen, enz.
Het gaat er daarbij om, dat ik korte berichten krijg, die niet vervuild zijn met data die mij niet aangaat. ‘Just in time’, niet alleen maar (te) lang van tevoren, maar bijv. ook nog eens vlak van tevoren. Dat zou kunnen met behulp van een lijstje, waar ik aankruis wat ik wil. Net zo als ik bij de bibliotheek aangeef over welk onderwerp ik geïnformeerd wil worden als er nieuwe boeken uitkomen. In dat lijstje kan ik dan bijvoorbeeld onderwerp en mijn geografische gegevens (adres e.d.) aangeven. Of wegen die ik gebruik. Ook zou ik graag bericht krijgen, bijv. eens per jaar, over de verloopdatum van mijn paspoort en rijbewijs. En dan nog eens vlak voordat ze werkelijk verlopen. (Hans Brinkman)

Webburger

Maak van iedere burger een webburger, bij de geboorte krijg je een eigen webomgeving, waarop de informatie die voor hem/haar relevant is automatisch wordt ingevoegd en aangevuld door lokale, nationale overheden en instanties.
Op basis van algemeen beschikbare gegevens (Adres, leeftijd, geslacht, School, Werk) en op basis van de gegevens die de burger er zelf in de loop van zijn leven aan toevoegt kan er op maat informatie worden verschaft. De burger kan zich (rss) abonneren op aanvullende beschikbare informatie zover hij zij dat zelf wil en zoverre die beschikbaar is. In plaats van zelf op zoek te moeten naar de informatie is deze altijd beschikbaar op zijn webburger site, of kan hij deze door het zetten van een vinkje er aan toevoegen. Die natuurlijk ook mobiel te benaderen is middels een burgertweetdeck 🙂 (Ype van der Heide)

Meer inzicht in de financieën bespaart kosten en brengt meer vertrouwen in de overheid

Mijn idee is een site, waarop te zien is wat er aan geld bij de overheid binnen is gekomen en waaraan het precies is uitgegeven. Door een beter inzicht het financieëele beheer krijgt de burger meer vertrouwen in het bestuur van ons land en gemeentes.
De site moet niet alleen inzicht geven in de financieën, maar bij onduidelijkheden ook de mogelijkheid bieden om aan verantwoordelijken vragen te stellen en opvallende of verdachte situaties te melden.
Ook voor geplande uitgaven kan zo’n site veel betekenen, Mensen zouden ideeën kunnen aanbrengen, hoe kosten bespaard kunnen worden of hoe problemen op een andere wijze opgelost kunnen worden. Het aandragen van uitgaves die volgens burgers moeten gebeuren en het stemmen voor of tegen uitgaves kunnen verdere opties zijn.
Dit alles leidt tot meer vertrouwen, betrokkenheid en veantwoordelijkheidsgevoel voor ons allemaal. Het verlaagt de belastingdruk en komt onze hele economie ten goede. (Marco Hauer)

Vergunningen

Het zou handig zijn als de overheid alle vergunningsaanvragen, (bouw, sloop, kap, ontheffing, feesten etc) zou publiceren met daaraan gekoppeld de postcode van de aanvrager/desbetreffende locatie. Zo kun je per categorie als burger aangeven of en hoe je op de hoogte wilt worden gehouden, wanneer je wel en wanneer niet een bericht wilt krijgen (afstand tot eigen huis per categorie) Zelfde geldt voor verleende vergunningen. Dit haalt de afhankelijkheid van het plaatselijke huis aan huis blad weg. (Onno Bruins)

Relatie database voor overheids instanties

Op dit moment worden er miljoenen, zo niet tientallen miljoenen weggegooid met het uitvinden van hetzelfde vierkante wiel. (Herman de Grijs)

Waarom niet Overheid breed een tool bieden, waarbij men bedrijven kan registreren, de personen die werkzaam zijn bij die bedrijven en de relatie tussen de personen werkzaam bij de rijksoverheid en de personen bij dat bedrijf. Met een druk op de knop kan dan op simpele wijze bijvoorbeeld uitnodigingen worden aangemaakt en gekoppeld. Uitnodigingen worden verzonden. Secretaressen kunnen direct bedrijfsinformatie en de daarbij behorende personen (en natuurlijk de telefoonnummers zien). Op deze wijze voorkomt men niet alleen redundantie van gegevens, maar ook altijd up-to-date gegevens. Wat is er nu meer kwalijker dan een persoon aan te schrijven die al geruime tijd geleden overleden schijnt te zijn of om bijvoorbeeld de burgermeester van een bepaalde gemeente aan te schrijven op naam, terwijl die persoon al jaren geleden is opgevolgd door een ander? Dit is geen fictie, maar pure realiteit.

%d bloggers liken dit: