Aantal hennepkwekerijen baart zorgen

Maar eens schriftelijke vragen gesteld. over het aantal illegale hennepkwekerijen in Haarlemmermeer.
Bijna wekelijks staan in de lokale media berichten over gevonden hennepkwekerijen en branden die ontstaan door illegale hennepkwekerijen. Ik wil graag weten over hoeveel kwekerijen het gaat in de gemeente en hoeveel politie en justitie capaciteit dat heeft gekost. Deze capaciteit kan immers ook aan andere zaken worden besteed.
Doordat de hennepteelt buiten het gedoogbeleid valt, ontbreekt ieder toezicht op het productieproces en de kwaliteit van het eindproduct. Dit leidt tot risico’s voor de gebruikers.
Tijd door regulering de gevaren voor de gezondheid van gebruikers, de schade aan woningen en de overlast voor de algemene veiligheid voor personen en goederen rondom illegale hennepkwekerijen te bestrijden.

Schriftelijke vragen

Op 29 december opende het Haarlems Dagblad met het artikel Woud van Wiet in Hoofddorp. Er was een enorme hennepkwekerij gevonden met 2500 stekken. Bijna wekelijks lezen wij in de lokale media over gevonden hennepkwekerijen en branden die ontstaan door illegale hennepkwekerijen. De fractie van D66 heeft met betrekking tot regulering van de hennep- en hasjiesjteelt de volgende vragen:

 

 1. Hoeveel illegale hennepkwekerijen zijn er de afgelopen vijf jaar ontdekt in de gemeente? Hoeveel illegale hennepkwekerijen in de afgelopen vijf jaar deden zich voor in woningen? Hoeveel hiervan waren sociale huurwoningen?

 

 1. Hoeveel klachten ontvangt de gemeente jaarlijks als gevolg van illegale hennepkwekerijen?

 

 1. Hoeveel branden zijn er in de gemeente de afgelopen vijf jaren ontstaan als gevolg van illegale hennepkwekerijen?

 

 1. Hoeveel schade ontstaat jaarlijks voor de gemeente als gevolg van hennepteelt gerelateerde woningbranden?

 

 1. Hoeveel politie- en justitiecapaciteit wordt jaarlijks besteed aan het opsporen en ontmantelen van illegale hennepkwekerijen? Wat zijn hiervan de totale kosten?

 

 1. Is het college bekend met de huidige situatie waarin elektriciteit ten behoeve van de teelt van hennep veelal illegaal wordt getapt? Zo ja, op welke manier worden deze praktijken momenteel door het college aangepakt?

 

 1. Welke maatregelen heeft het college de afgelopen 5 jaar genomen om drugscriminaliteit aan te pakken?

 

 1. Welke concrete resultaten zijn geboekt in de strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit?

 

 1. Hoeveel gebruikers kopen hennep en hasjiesj bij drugsdealers in plaats van in coffeeshops? Hoeveel van deze gebruikers zijn jongeren?

 

 1. Welk toezicht voert de gemeente uit op de producten die worden verkochten in coffeeshops?

 

 1. Deelt het college de mening dat doordat de hennepteelt buiten het gedoogbeleid valt, ieder toezicht op het productieproces en de kwaliteit van het eindproduct niet gegarandeerd kan worden?

 

 1. Deelt het college de wens om de gevaren voor de volksgezondheid van gebruikers, de schade aan woningen en de overlast voor de algemene veiligheid voor personen en goederen rondom illegale hennepkwekerijen door middel van regulering te bestrijden?

 

 1. Is het college bekend met het in de Tweede Kamer ingediende initiatiefwetsvoorstel “Gesloten Coffeeshopketen” van D66, teneinde de teelt van hennep- en hasjiesj te reguleren? Wat is de mening van het college over dit wetsvoorstel? Is het college bereid steun uit te spreken aan het kabinet voor dit wetsvoorstel?hennep

Maak huwelijksvoltrekking door bekenden mogelijk

babs-voor-1-dagD66 wil dat het voor Haarlemmermeerders mogelijk wordt om voor één dag trouwambtenaar te zijn. In andere steden is dat al goed gebruik, maar in Haarlemmermeer bestaat de mogelijkheid om je te laten trouwen door vrienden of familieleden nog niet. Daarom heb ik vragen gesteld  aan het college over het mogelijk maken van de ‘BABS voor een dag’.
Trouwen is bij uitstek een dienst die de gemeente normaal gesproken slechts één keer verleent. Het is misschien wel de belangrijkste dag in het leven van vele Haarlemmermeerders. Het is daarom tijd dat de gemeente luistert naar alle mensen die deze dienst het liefst laten verlenen door hun eigen vrienden of familieleden.

BABS voor een dag

Officieel mogen alleen trouwambtenaren een huwelijk voltrekken. D66 wil daarom dat het mogelijk wordt gemaakt voor inwoners van Haarlemmermeer om voor één dag buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te worden. De ‘BABS’ wordt dan door de rechter voor 24 uur beëdigd om het huwelijk te voltrekken. In Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en andere gemeente kan dit al, dus waarom niet in Haarlemmermeer? D66 wil dat Haarlemmermeerders de vrijheid hebben om zelf te kiezen door wie ze zich laten trouwen.

Per direct beschikbaar voor nieuwe functie

job-wanted-sign   Per direct ben ik zowel parttime als fulltime beschikbaar voor een nieuwe opdracht/baan. Mochten jullie iets weten of een interessante vacature zien dan hoor ik dat graag. Delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd.
Het liefst zou ik weer als (online) communicatieadviseur of (public affairs) adviseur aan de slag gaan. Ik heb veel ervaring als beleidsmedewerker, in de (lokale) politiek, media en kabelsector. Werken onder kantoortijd maar ook in de avonden en weekenden ben ik gewend en daar sta ik voor open.Voor meer informatie bekijk mijn Linked-In profiel.

Afgelopen jaar het online beleid als (online)communicatieadviseur van Brandweer Gooi en Vechtstreek mogen opzetten en vormgeven.

Het is belangrijk dat de belangen van een organisatie goed over het voetlicht komen. Mijn kennis van (sociale) media bieden daarbij een meerwaarde. Ik ben iemand die zelf ook zeer actief is op sociale media en deze ook effectief weet in te zetten voor een organisatie. In 2014 heb ik de leergang public affairs van de Universiteit Leiden afgerond om mij nog verder te specialiseren in het behartigen van belangen en hierover communiceren. Belangrijk is om uit te leggen waarom bepaalde besluiten worden genomen en om inwoners en bedrijven goed te betrekken bij de besluitvorming. Ik ben gewend om in een complexe omgeving te opereren en kan goed monitoren wat er op verschillende plekken wordt besproken en hier helder over communiceren. Ik kan goed luisteren naar de verschillende partijen en uit de reacties collega’s adviseren.

Ik weet hoe de procedures werken bij de overheid op verschillende niveaus. In een complexe en politieke omgeving kan ik goed opereren en de belangen behartigen op verschillende plekken. Op lokaal niveau ben ik al enige jaren actief in de politiek en hoop een baan te combineren met een raadlidmaatschap in Haarlemmermeer voor D66.

Vanaf 1 juni weer beschikbaar

app brandweerVanaf 1 juni ben ik weer beschikbaar voor een nieuwe opdracht/baan. Mochten jullie iets weten of een interessante vacature zien let me know.
Afgelopen jaar het online beleid als (online)communicatieadviseur van Brandweer Gooi en Vechtstreek mogen opzetten en vormgeven.Er zijn enorme stappen gezet, zo zijn de social media(facebook en twitter) accounts bijna verdubbeld.

Er is samen met De Toekomst een nieuw intranet/app ontwikkeld die het interne nieuws o.a. veel toegankelijker zal maken voor de vele vrijwilligers door een app.Deze wordt in de zomer uitgerold.

narrowcast

Samen met How About You een narrowcast systeem opgezet die de social media naar binnen haalt en kan laten zien op schermen op de posten.
Er ligt een uitgebreide nota hoe om te gaan met het online beleid van de brandweer.

Ik kijk terug op een mooie jaar en met fijne collega’s.

 

Komst Jongerenraad in Haarlemmermeer

jongerengemeenteraadTrots dat er een jongerengemeenteraad en kinderraad komt in Haarlemmermeer. 1,5 jaar geleden een motie hiervoor ingediend samen met Tim van Essen van de Hap en afgelopen donderdag het raadsvoorstel met de werkgroep communicatie mogen verdedigen. Mooi was dat er ook veel jongeren aanwezig waren in de raadxzaal.

De werkgroep communicatie had onze motie voor de jongerengemeenteraad uitgewerkt. D66 vindt het belangrijk  dat jongeren mee kunnen praten over hun omgeving.

Naast een jongerengemeenteraad krijgt Haarlemmermeer ook een kinderraad en een kinderburgemeester. Het is de bedoeling dat de kinderburgemeester zijn volwassen collega volgt bij activiteiten zoals de intocht van Sinterklaas en en Koningsdag.

Bij het debat donderdagavond in de gemeenteraad over het instellen van een jongerengemeenteraad zaten opvallend veel jongeren op de publieke tribune. De meeste partijen waren erg enthousiast over de plannen van de werkgroep communicatie uit de raad om een gemeenteraad speciaal voor jongeren in het leven te roepen. Binnenkort stemt de gemeenteraad over het voorstel. De doelstelling is dat de jongerengemeenteraad januari 2017 kan starten.

Zie ook dit bericht van het Haarlems Dagblad

haarlems dagblad jongernraad

Vragen en antwoorden over drone incident Schiphol

droneNamens mijn fractie had ik  vragen aan het college gesteld naar aanleiding van een drone incident rond Schiphol op 1 april. Op 1 april vloog er namelijk een drone rakelings langs drie vliegtuigen vlak voordat ze gingen landen op Schiphol. Dat maakte  de Luchtverkeersleiding Nederland bekend. Inmiddels heeft het college de vragen beantwoord, zie onder. Ik denk dat er meer maatregelen moeten worden genomen voor de veiligheid. Hierbij denk ik aan voorlichting bij de verkoop, maar ook aan geofencing.
Geofencing behoort tot de mogelijkheden. DIt is een softwarematige beperking die ervoor moet zorgen dat hun drones niet kunnen opstijgen in de buurt van vliegvelden
Samen met mijn collega Bart Vink uit Amsterdam zal ik kijken wat wij kunnen doen om meer aandacht voor dit onderwerp te vragen. Het gaat immers om de veiligheid van onze inwoners.
Zie hier de vragen en antwoorden.
Vragen
Vraag 1:Wat is er precies voorgevallen?

Antwoord: Op 1 april 2016 maakten drie landende vliegtuigen melding van een drone. Na
deze meldingen heeft de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) besloten om de
Zwanenburgbaan korte tijd af te sluiten.

Vraag 2: Wat zijn de regels omtrent drones rond Schiphol?

Antwoord: Het gebruik van drones in de gemeente Haarlemmermeer en omliggende
gemeenten binnen het zogenaamde Gecontroleerd Luchtvaartgebied Schiphol  is
in beginsel niet toegestaan, tenzij daar expliciet toestemming voor is verleend door de LVNL.

Vraag 3:Zijn er eerder soortgelijke incidenten geweest rond Schiphol?
Antwoord: Volgens de LVNL is dit het eerste incident rond Schiphol waarbij een drone
betrokken was.

Vraag 4: Welke maatregelen zijn en worden er genomen naar aanleiding van deze incidenten rond Schiphol?
Antwoord: LVNL doet onderzoek naar het incident samen met de Onderzoeksraad voor
veiligheid. LVNL neemt bij een eventuele nieuwe melding van een drone rond Schiphol
direct contact op met de luchtvaartpolitie zodat zij handhavend kan optreden. Vanuit de
gemeente is via diverse media gecommuniceerd welke regels in Haarlemmermeer gelden
voor het gebruik van drones.

Vraag 5: Hoe wordt het vliegverbod van drones rond Schiphol gecontroleerd?
Antwoord: Bij ongeautoriseerd gebruik van drones binnen het Gecontroleerd
Luchtvaartgebied Schiphol wordt onderzocht wie de bestuurder van de drone is (geweest).
De luchtvaartpolitie en de inspectie Leefomgeving en Transport treden in dat geval
handhavend op. Daarnaast zullen de buitengewoon opsporingsambtenaren, medewerkers
van de Koninklijke Marechaussee en politie ook actief optreden bij het gebruik van drones
rond Schiphol.

Vraag 6:Welke zaken zouden in de wetgeving beter geregeld moeten worden?
Antwoord: De wet is duidelijk als het gaat om het verbod van drones rondom vliegvelden.

Vraag 7: Bent u het met ons en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) eens dat er meer  voorlichting moet komen over de regels van vliegen met drones rond Schiphol? Zo ja, wat gaat u hier dan aan doen?

Antwoord: Ja. Aangezien er in onze gemeente strenge regels gelden voor het vliegen met
drones rond Schiphol, blijven we extra aandacht besteden aan voorlichting gericht op het
gebruik van drones in onze gemeente. Na het incident zijn er opnieuw diverse nieuwsberichten verspreid via de lokale media, op de gemeentelijke website en
facebookpagina. Ook is er aandacht aan besteed in de column van de burgemeester.

Samenwerking op het gebied van verwerving subsidies

Naar aanleiding van een artikel uit het VNG magazine waarin wordt gezegd dat investeren in subsidiekennis loont. heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college.  Onder meer door gebrek aan kennis lopen veel gemeenten subsidiegeld mis. Dat is jammer omdat gemeenten de laatste jaren steeds minder geld beschikbaar hebben om de hun toebedeelde taken uit te voeren.

Samenwerking

Daarom heb ik vragen gesteld aan het college of er een dergelijke vorm van samenwerking bestaat. De Gelderse gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Rheden hebben het Intergemeentelijk Subsidie Bureau (IGS G5) opgericht. Het ISG is gekomen, omdat er veel geld beschikbaar is uit Europa, het rijk en de provincie, maar dat deze gelden blijven liggen door het gebrek aan kennis bij veel gemeenten.
In Europa wordt regionale samenwerking steeds belangrijker. Samenwerking binnen de stadsregio/MRA is van belang om meer te profiteren van Europese subsidies meent D66.

Cijfers
Uit het artikel van de VNG blijkt dat de ISG van de vijf samenwerkende gemeenten in 2013 voor bijna 4 miljoen euro subsidie heeft aangevraagd voor diverse gemeentelijke en gezamenlijke projecten. De samenwerkende gemeenten in Gelderland hebben op die manier circa 2 miljoen euro aan subsidies verworven. In 2014 heeft de dienst 6,8 miljoen euro binnen weten te halen. Het afgelopen jaar is er 4 miljoen euro aan subsidies uitgekeerd.

D66 stemt in met noodopvang in Vijfhuizen

vluchtelingen-in-europaAfgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer in meerderheid ingestemd met de noodopvang van vluchteling in Vijfhuizen. Dit was een lang en intensief debat in de raad. Het onderwerp roept veel emoties en gevoelens op bij mensen. D66 heeft begrip voor deze gevoelens en emoties.

Hoewel D66 een voorkeur heeft voor kleinere opvanglocaties, bleek dit niet mogelijk. Het COA en het Rijk houden vast aan een minimale opvang voor een dergelijke locatie van 400 personen.
Het college voorstel om te beginnen met 300 vluchtelingen in Vijfhuizen, is op dit moment het maximale haalbare. Na 3 maanden wordt dit geëvalueerd met de begeleidingscommissie en kan dan dit aantal mensen groeien naar 400 maximaal, maar kan ook naar beneden worden bijgesteld.Het college heeft binnen haar mogelijkheden alles gedaan om de inspraak te verwerken.

Daarnaast hebben wij aangegeven grote waarde te hechten aan dagbesteding, begeleiding en onderwijs. Wat D66 betreft is onderwijs voor kinderen van essentieel belang en moeten de vluchtelingen zo zo snel mogelijk Nederlands kunnen leren. Daar moet niet pas mee gewacht worden als ze in de procedure zitten. D66 wil dat de begeleiding goed geregeld is.

Lees hier de hele bijdrage van raadslid Pablo Meegdes aan het debat. 

Voorzitter

De afgelopen maanden is er veelvuldig gesproken over vluchtelingen binnen en buiten deze raad. Veel inwoners hebben laten weten hoe ze hierover dachten. Het onderwerp roept emoties en gevoelens op bij mensen. D66 begrijpt deze  gevoelens en emoties zeker als blijkt dat die vluchtelingen straks bij je om de hoek komen wonen.

Dit jaar zijn er nu al meer vluchtelingen in Nederland gekomen dan in 2013 en 2014 bij elkaar. En de stroom vluchtelingen zal voorlopige niet ophouden. Iedere week staan er weer 1000 mensen op de stoep voor wie wij een plek moeten vinden. Deze mensen moet je niet om de paar dagen van sporthal naar sporthal verplaatsen. Het is goed dat er noodopvang locaties komen.

Noodopvang  is geen luxe hotel, de mensen krijgen geen geld. Je zit met acht mensen in een klein hokje in een tent zonder privacy. Met onzekerheid over wanneer voor jou de asielprocedure kan beginnen.

Voorzitter,
En nu staan wij hier voor de vraag in Haarlemmermeer moeten wij ook vluchtelingen opvangen in Vijfhuizen?

De vluchtelingen staan wat D66 betreft niet alleen. Wij  zijn voor een ruimhartige aanpak bij het opvangen van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. We vinden dat Haarlemmermeer zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Als grote en rijke gemeente kunnen wij niet achterblijven en zijn dan ook voor opvang van vluchtelingen in Vijfhuizen.

Wij zijn blij met het signaal dat de inwoners van Vijfhuizen hebben afgegeven dat zij ook mensen wil opvangen. Wij hebben gezien hoeveel mensen zich hebben aangemeld als vrijwilliger, hoeveel mensen toen de crisisopvang er was spullen kwamen brengen. Hartverwarmend.
En natuurlijk zijn er zorgen en die worden serieus genomen door ons en het college.

Het college heeft van alles gedaan om in de inwoners te betrekken bij dit vraagstuk en hun zorgen te horen. Wij hebben gezien hoe meer dan 700 mensen in een tent met respect voor  elkaar hier over discussieerden. Er is een begeleidingscommissie ingesteld, men zorgt dat de samenstelling een afspiegeling en zijn allemaal extra veiligheidsmaatregelen.
Het college heeft binnen haar mogelijkheden alles gedaan om de inspraak te verwerken.

Door deze uitvoerige participatie is het beeld ontstaan dat inwoners ook mogen meebeslissen over het aantal vluchtelingen. Dit terwijl al duidelijk was dat het minimum aantal vluchtelingen voor een dergelijke noodopvang 400 zou zijn. Het college heeft dit vanaf het begin  aangegeven. Het minimum van COA is ons maximum.

Nu blijkt uit de enquêtes van de dorpsraad en inwoners dat die het liefst een aantal van rond de 200 vluchtelingen zouden willen. D66 vindt dat wij wat moeten met deze signalen vanuit Vijfhuizen.

Aan de andere kant zien wij dat het COA aangeeft dat het minimum aantal vluchtelingen 400 zou moeten zijn om dit goed te kunnen organiseren. Kwalitatief goede opvang met diensten, voorzieningen en beveiliging is ook in het belang van Vijfhuizen.

D66 ziet het liefste dat de vluchtelingen ook in Haarlemmernemer verdeeld zouden worden. Immers wij zijn een grote gemeente met veel kernen. Dit helpt in onze ogen het draagvlak van de vluchtelingenopvang te vergroten.

Wij zouden graag weten wat de extra kosten zijn van 2 ipv 1 locatie in Haarlemmermeer? Want is dit nu een geld kwestie?

Ondertussen zien wij dat ook veel andere gemeenten met dit probleem worstelen. Er vinden gesprekken plaats tussen de VNG en het kabinet over het aantal vluchtelingen op locaties. Wat als nu straks blijkt dat een lager aantal mogelijk is? Komt dit besluit te vroeg?

Voorzitter,
Vooralsnog hebben wij van het college het voorstel ontvangen om te beginnen, met 300 vluchtelingen in Vijfhuizen. Na 3 maanden wordt dit geëvalueerd met de begeleidingscommissie en kan dan dit aantal mensen groeien naar 400 maximaal.

Omdat onze wens van meerdere locaties vooralsnog niet haalbaar is, kunnen wij ons vinden in het voorstel van het college. Na 3 maanden gaan wij samen met de begeleidingscommissie kijken of dit goed gaat.

Hoe wordt geëvalueerd of dit goed gaat ? Wat zijn de criteria?  Welke rol speelt de gemeenteraad?
En  is er de afspraak met het COA dat het aantal naar beneden kan worden bijgesteld?

En mocht nu straks uit de gesprekken met VNG en Kabinet komen wat de kans geeft om deze groep te verdelen over meerdere locaties, dan lijkt het ons verstandig dat er mogelijk een tweede locatie is.
Wij verzoeken dan ook het college onderzoek doet naar een tweede locatie.

Ten slotte, vinden wij het belangrijk:

Inzetten op begeleiding

Wat D66 betreft zijn de 4 B’s van  belang: Bed, bad, brood en misschien wel de belangrijkste B. Begeleiding. We hechten grote waarde aan dagbesteding. We vragen daarom de gemeente en het COA hier goed over na te denken, waarbij met name moet worden gedacht aan de kinderen die zich op de opvanglocatie bevinden. Zorg dat zij onderwijs kunnen volgen.
Maar ook ouderen moeten wat D66 betreft zo snel mogelijk Nederlands kunnen leren en daar moet niet pas mee gewacht worden als ze in de procedure zitten. Zorg dat dit geregeld is.

Wij willen ook niet alles over laten aan vrijwilligers. Maar gebruik de kennis van onze organisatie en de organisaties eromheen. Zorg dat de vluchtelingen ergens heen kunnen en dat er fietsen staan en ze een buskaart kunnen krijgen zodat ze bijv. makkelijk naar Hoofddorp en Haarlem kunnen. Maar bied ook sportservice aan en mogelijkheden om met de lokale inwoners kennis te maken. Onbekend maakt immers onbemind. En zorg dat er voldoende tolken zijn!

Wat D66 betreft gaat het stuk te weinig over de behoefte van de vluchtelingen. Wij zouden graag zien dat bij de evaluatie dit aspect ook wordt meegenomen! Graag een reactie.

Warm welkom

Laten we de vluchtelingen een warm welkom geven en alle hartverwarmende initiatieven proberen te bundelen en te organiseren. En zo zorgen we ervoor dat alle hulp en alle mooie gebaren die uit de samenleving komen op een goede manier worden overgebracht naar de vluchtelingen. Want iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.

Dank u wel voorzitter

D66 wil welkomstborden met evenementen en gemeente nog meer laten bruisen.

Tijdens de bespreking van het evenementenbeleid van de gemeente heeft D66 het voorstel gedaan om welkomstborden te plaatsen op de invalswegen. Er vinden veel evenementen plaats in de Haarlemmermeer. Veel mensen weten dit echter niet. Wat is er beter dan dit te laten zien als mensen de gemeente inrijden op welkomst evenementborden. In veel andere gemeenten zijn er borden als je de gemeente inrijdt met  een overzicht van de evenementen op cultuur, sport  gebied maar ook zaken als winterland. D66 wil graag dat er ook in Haarlemmermeer welkomstborden komen bij de invalswegen komen waarop de evenementen in onze gemeente zichtbaar zijn. Het college heeft toegezegd in 2016 met een voorstel hiervoor te komen bij de gemeenteraad.

welkomstborden

Daarnaast zou D66 het toejuichen als er in de winter en vooral zomer meer (culturele) activiteiten evenementen in de gemeente plaats vinden.  Haarlemmermeer mag ook in de zomer meer gaan bruisen.  Er moeten ook in de zomer leuke activiteiten voor jongeren en cultuurliefhebbers zijn in de parken en pleinen van onze gemeente. Hierbij denken wij aan evenementen als rollende keukens of kleine optredens in de parken. Het mooiste is als deze initiatieven vanuit de bevolking en ondernemingen zelf komen
Lees hier de hele bijdrage van raadslid Pablo Meegdes aan het debat

Evenementenbeleid 19 november 2015

Wat is er mooier als inwoner van Haarlemmermeer te kunnen vertellen dat je in een gemeente woont waar een van de meest toonaangevende festivals op dance gebied plaats vindt Mysteryland, of dat bezoekers hier volgend jaar naar het EK honkbal kunnen.  Of dat wij straks twee mooie forten hebben van het werelderfgoed van de stelling van Amsterdam. En er in het kunstfort een expositie plaats vindt die alle landelijke pers haalt.  Maar denk ook aan de braderieën en feestweken in de kernen die een samenhorigheidsgevoel creëren en waarin veel van onze inwoners actief zijn.

Evenementen geven je gemeente kleur en een identiteit en zorgen ervoor dat inwoners trots zijn.

Het is belangrijk te erkennen dat evenementen een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de gemeente, het sportieve en culturele klimaat en de economie.

Wat D66 betreft zou het evenementenbeleid nog wat ambitieuzer mogen. Kan het college dit niet concreter maken. Wat gaan wij nu realiseren boven de huidige situatie? Over welk nationaal evenement praten wij over 3 jaar met trots?

D66 zou het toejuichen als er in de winter en vooral zomer meer (culturele) activiteiten evenementen in de gemeente plaats vinden.
Haarlemmermeer mag ook in de zomer meer gaan bruisen.  Er moeten ook in de zomer leuke activiteiten voor jongeren en cultuurliefhebbers zijn in de parken en pleinen van onze gemeente.

Hierbij denken wij aan evenementen als rollende keukens of kleine optredens in de parken.
Het mooiste is als deze initiatieven vanuit de bevolking en ondernemingen zelf komen. Een mooi voorbeeld vonden wij Vijfhuizen Culinair die door jongeren vanuit Vijfhuizen zelf is opgezet en gelijk een succes was. Teveel regels mogen dit soort kleine initiatieven niet gelijk de nek omdraaien.

Als deze initiatieven niet vanuit de bevolking komen dan zouden, de cultuurpodia bijv. hier een rol in kunnen spelen. Immers zij hebben de ervaring, contacten en de expertise. In de podia staan tot september geen activiteiten gepland, waardoor het aanbod in de zomer in de gemeente zeer beperkt is. Haarlemmermeer heeft prachtige parken en pleinen, waar leuke en interessante activiteiten georganiseerd kunnen worden. D66 wil dat hier meer gebruik van wordt gemaakt in de zomer. De podia moeten naar buiten. Dit hoeft niet gelijk op het niveau van mysteryland dit mag ook kleinschalig en gratis toegankelijk.

Wij kunne ons verstellen dat wij de creatieve geesten in Haarlemmermeer bij elkaar zetten en een denktank evenementen maken. Die samen met ondernemers evenementen proberen te ontwikkelen voor de gemeente. Graag een reactie?

Amsterdam heeft meer dan 300 festivals op jaarbasis is het niet mogelijk te kijken welke festivals hier ook plaats zouden kunnen vinden. Amsterdam wil de drukte kwijt. Wij hebben de ruimte.

Evenementenlocaties
In hoeverre wordt bij hoofddorp centraal het plan van een evenementenlocatie te creëren betrokken. Of is het de bedoeling om dit raadhuisplein de locatie voor evenementen te maken in Hoofddorp? Zo ja wanneer kunnen wij van de gemeente nu een concreet plan verwachten rond dit belangrijke plein.

In hoeverre kan het van stampplein niet vaker gebruikt worden. Het moet toch mogelijk zijn de markt af een toe verplaatsen naar een andere locatie. Dit gebeurt in andere gemeente ook als er evenementen zijn.

Een aantal vragen

Hoe zit het met aanvragen die bij het recreatieschap binnenkomen?

Wij zijn erg benieuwd naar de evaluatie van  mysteryland. Wanneer kunnen wij die verwachten?

Wij zouden tot slot niet pas in 2019 willen evalueren maar al 2017. 

Welkomstborden
Er gebeurt veel in de Haarlemmermeer. Veel mensen  weten dit echter niet. Wat is er beter dan dit te laten zien. In veel gemeenten zijn er welkomstborden als je de gemeente inrijdt met alle evenementen op cultuur, sport  gebied maar ook zaken als winterland.

D66 wil graag dat er ook in Haarlemmeer welkomstborden bij de invalswegen komen waarop de evenementen in onze gemeente zichtbaar zijn. Is de gemeente bereid hier plannen voor te maken en dit in de loop volgend jaar te presenteren aan de raad.

Een ruimhartige aanpak in Haarlemmermeer bij het opvangen van vluchtelingen uit oorlogsgebieden

Gisterenavond vergaderde de gemeenteraad in Haarlemmermeer over over de mogelijke komst van een Asielzoekerscentrum in Haarlemmermeer en de noodopvang van vluchtelingen. Inmiddels is bekend dat Haarlemmermeer op korte termijn crisisopvang regelt voor 400 vluchtelingen. De locatie is nog niet bekendgemaakt. Gelukkig ging het debat er minder heftig aan toe dan in Purmerend. Lees hier mijn (lange) bijdrage:

Toen ik het debat voorbereidde moest ik denken aan deze tekst van the scene.
Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

Om maar meteen het belangrijkste te melden: D66 Haarlemmermeer is voor een ruimhartige aanpak bij het opvangen van vluchtelingen uit oorlogsgebieden. We zijn blij dat in Europa de lidstaten nu stappen ondernemen om de stroom vluchtelingen in goede banen te leiden. Maar zoals we willen dat Nederland z’n verantwoordelijkheid binnen Europa neemt, zo willen we ook dat Haarlemmermeer z’n verantwoordelijkheid binnen Nederland neemt.

Het vluchtelingenprobleem is een acuut probleem wat wij met alle Nederlandse gemeenten moeten aanpakken. Haarlemmermeer kan als grote en rijke gemeente niet achterblijven.

Inleiding

Al jaren zien we beelden van de oorlogsellende in Libië, Syrië en Noord-Irak. Velen zijn op de vlucht en leven in erbarmelijke omstandigheden zonder enig perspectief in tentenkampen in de landen als Jordanië en Turkije.
De afgelopen maanden was er steeds meer nieuws over vluchtelingen die met gevaar voor eigen leven de oversteek naar een Grieks eiland of naar Italië maakten. Eigenlijk was dat vooral nieuws als het mis ging, of het nu ging om 700 verdronken mensen of een aangespoeld jongetje, het hield ons bezig. Het bracht in sommige mensen angst naar boven, die ze uitten door afschuwelijke minachting voor de ellende van hun medemens. Velen voelden vooral mededogen. Maar het leek ver van ons bed.

Dat is nu voorbij, het is nu ook ons probleem geworden. Vluchtelingen komen in grote getale in Nederland aan en de asielzoekerscentra kunnen de stroom bij lange na niet meer aan.
Je ziet dat de huidige situatie polariserend werkt. Mensen die altijd al kritisch waren, waarschuwen nu voor meereizende jihadisten en wijzen erop dat deze vluchtelingen in Turkije toch al veilig waren? Angst wordt door partijen aangewakkerd voor het onbekende.  Er wordt gesproken over gelukszoekers en een tsunami van moslims die deze kant op zouden komen. Ik zou het graag over mensen willen hebben die op de vlucht zijn voor een vreselijke oorlog en huis en haard hebben moeten verlaten en de meest vreselijke ontberingen hebben moeten ondergaan om hier te komen.

Bij anderen wordt de barmhartigheid aangewakkerd, zoals bij velen  die meteen een actie startten om spullen in te zamelen om naar asielzoekers te brengen. Of bijv. een medewerker van onze eigen organisatie die naar Lesbos gaat om vluchtelingen die daar aankomen te helpen. Ik ga niet beweren dat één van die groepen helemaal gelijk en de ander helemaal ongelijk heeft. De kunst is dus om barmhartig te zijn, maar realistisch te blijven.


Regelen

Wat ons betreft moeten een aantal zaken goed geregeld worden.

 • Er moet eerlijke, heldere en transparante informatie komen voor omwonenden en voor de buurt. Daarvoor is het belangrijk dat gemeente en COA nauw samen optrekken. Inwoners moeten betrokken worden bij de komst van vluchtelingen.

Dagbesteding en begeleiding

 • We hechten grote waarde aan dagbesteding. We vragen daarom de gemeente en het COA hier goed over na te denken, waarbij met name moet worden gedacht aan de kinderen die zich op de opvanglocatie bevinden. Zorg dat zij onderwijs kunnen volgen.

Daarnaast moeten we nadenken over de vraag hoe we al deze mensen kunnen helpen bij het leren van Nederlands, het volgen van een studie of het vinden van werk. Een project, zoals in Eindhoven, waarbij statushouders alvast aan het werk kunnen, zonder te hoeven wachten op een definitieve woning, extra taallessen en het afronden van inburgeringscursussen, hoort daarbij tot de mogelijkheden. Een deel van de vluchtelingen, die verschrikkelijke dingen hebben gezien en meegemaakt, zal behoefte hebben aan (geestelijke) gezondheidszorg. Dit alles doet een beroep op onze gemeente. We zijn er als fractie van overtuigd dat we deze vraagstukken gezamenlijk kunnen aanpakken met onze inwoners en ondernemers.

Daarom zijn wij voor de vier B’s: Bed, bad, brood en begeleiding!

Locatie

Bij het zoeken naar mogelijke locaties vinden wij het noodzakelijk om de bewoners goed te betrekken en te laten participeren.  Mensen die het direct aangaat, in de wijk of kern waar eventueel mensen opgevangen zullen worden. Zeker waar het crisisopvang betreft. Procedures zullen misschien sneller moeten verlopen en het zal vast niet lukken om iedereen te overtuigen, maar het zal wel met omwonenden besproken moeten worden, en hun reactie moet worden meegenomen bij de verdere uitwerking. Maar als je ziet hoeveel gastvrijheid er momenteel in Nederland los komt, dan hebben we alle vertrouwen dat we daar uit gaan komen.

Welke locaties heeft de gemeente op het oog voor crisisopvang en welke plekken zouden geschikt zijn voor de komst van een assielzoekerscentrum?

1 Plek of meerdere plekken
Haarlemmermeer is een grote gemeente. Wij vragen ons dan ook af of er 1 assielzoekerscentrum op 1 plek moet komen of op meerder plekken?
Wij kunnen ons de zorg van inwoners goed voorstellen als er opeens een hele grote groep mensen, die zij niet kennen dichtbij hun huizen worden geplaatst. Als wij vluchtelingen op meerdere plekken zouden kunnen opvangen  ontlast je ook de lokale bevolking en zal de mogelijke overlast minder zijn.  Binnen Europa worden vluchtelingen verdeeld, waarom niet binnen onze gemeente?

Statushouders

De gemeente doet het verzoek om minder statushouders , asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen op te nemen. Hier knelt het. In het hele land is er al te weinig plek voor deze vluchtelingen die hier mogen blijven om geplaatst te worden. Daardoor lopen de AZC nu ook al vol en zijn er juist extra centra nodig.  De huisvesting van statushouders betekent ook dat er ruimte ontstaat in de bestaande opvang voor nieuwe vluchtelingen.
De gemeente zal dan ook eerder een hogere opdracht krijgen dan een lagere met de komst van de vele nieuwe vluchtelingen. Wij denken dan ook dat dit verzoek onrealistisch is. Graag een reactie.
Bovendien zijn deze mensen dan net gewend aan de Haarlemmermeer en moeten zij weer weg. Wij kunnen deze veelal zeer goed opgeleide mensen goed gebruiken. Er is hier een enorme werkgelegenheid en wij roepen dan ook werkgevers in de regio op om te helpen deze mensen zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Hiermee wordt de integratie in de samenleving ook bevorderd.

Achterstand huurwoningen
Tel daarbij nog op de achterstand die Haarlemmermeer toch al had bij het huisvesten van statushouders, , en het is duidelijk dat ook hier de behoefte van onze gasten en de behoeften van oorspronkelijke bewoners samenvallen. Immers de wachttijd voor een huurwoning is in Haarlemmermeer al enorm lang. De wachtlijsten zijn er niet dóór de asielzoekers, maar het zou mooi zijn als hun komst ons eindelijk laat zorgen voor het aanpakken ervan!

Tijdelijke woonruimte realiseren

D66 wil dat het college met onconventionele maatregelen komt en een plan opstelt om snel op lege bouwgrond, en in leegstaand vastgoed, meer tijdelijke woonruimte te realiseren. Hier zouden wij gebruik kunnen maken van de nieuwe kantorenloods.
Om al deze vluchtelingen te kunnen huisvesten komen te weinig sociale huurwoningen vrij. Bovendien staan onze inwoners ook al jaren op een wachtlijst. De oplossing is dus meer tijdelijke woonruimte realiseren. Zo kunnen we meer vluchtelingen verwelkomen, zonder dat onze inwoners die ook op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning hier de dupe van wordt.”

Warm welkom

Laten we de vluchtelingen een warm welkom geven en alle hartverwarmende initiatieven proberen te bundelen en te organiseren. Een mooi voorbeeld is wat er in Haarlem gebeurt, bij de Koepelgevangenis, waar een welkomstwinkel is waar mensen hun spullen kunnen brengen en  heel veel mensen zich hebben georganiseerd via facebookpagina hotel de koepel.
Zo zorgen we ervoor dat alle hulp en alle mooie gebaren die uit de gemeente komen op een goede manier worden overgebracht naar de vluchtelingen. Hier ligt een belangrijke rol voor de gemeente.

%d bloggers liken dit: